První místo v soutěži diplomových prací pro absolventku ZF MENDELU

5. 12. 2016
Pavla Kratochvílová, absolventka oboru Zahradní a krajinářská architektura, získala 1. místo v kategorii diplomových prací v Soutěži diplomových prací se vztahem k životnímu prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji, kterou každoročně pořádají Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání a Jihomoravský kraj.

Práce na téma Krajinářská studie vybraného území (vedoucí Ing. Markéta Flekalová, Ph.D.) uspěla mezi 20 přihlášenými pracemi ze 6 univerzit. Práce představuje fenomén nové divočiny s takovou precizností a šíří záběru, že má spíše podobu monografie připravené k vydání. Výsledný návrh řešení modelového území pod Hády v severovýchodní části města Brna vychází z celkového vyhodnocení krajinářských analýz, rozsáhlého dotazníkového šetření i teoretických analýz. Návrh si klade za cíl zejména zlepšit prostupnost a rekreační náplň území. Ke konkrétnímu řešení je pak vybrán prostor bývalého odkaliště Hády. Zde je navržena přeměna na lesopark, jehož kompozice využívá prvky nové divočiny.

{FUNCTION[„po-modules-photogallery“](id=765)}

Celkové výsledky soutěže na www.lipka.cz. Album fotografií ze slavnostního vyhlášení výsledků na facebooku Lipky. Rozhovor s vítězkou vyšel v Brněnském deníku

 

Více aktualit

Všechny aktuality