Řízení ke jmenování profesorem

22. 3. 2021
Srdečně vás zveme na zasedání VR Zahradnické fakulty MENDELU, které se koná v pátek 26. března 2021 od 9:30 …

Srdečně vás zveme na zasedání Vědecké rady Zahradnické fakulty MENDELU, které se koná v pátek 26. března 2021 od 9:30 a proběhne online formou v aplikaci MS Teams.

Předmětem tohoto zasedání bude řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Mojmíra Baroně, Ph.D. z Ústavu vinohradnictví a vinařství ZF MENDELU pro obor Zahradnictví.

Tématem jeho přednášky je Vývoj oboru vinohradnictví a vinařství na Zahradnické fakultě v Lednici.

K zasedání se připojíte přes následující odkaz:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a489f90892d4041158780dc77d260e6f4%40thread.tacv2/1615980227470?context=%7b%22Tid%22%3a%220fc379c2-9aac-4a1c-9fbd-f4dc20999e9c%22%2c%22Oid%22%3a%229abd5ad3-790c-431b-b555-d40357fb110b%22%7d

Pokud máte aplikaci MS Teams nainstalovánu, zvolte poté možnost „Otevřít aplikaci Teams“. Pokud aplikaci nainstalovánu nemáte a chcete se k zasedání připojit přes webový prohlížeč, zvolte možnost „Pokračovat v tomto prohlížeči“.

Více aktualit

Všechny aktuality