Sborník z konference

10. 1. 2020
Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Československu I. přináší 26 článků od 24 autorů napříč obory.

Prvním z mnoha plánovaných výstupů projektu Zahradně-architektonická tvorba v období totalitních režimů v letech 1939–1989 na území České republiky, který je financován z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAK II) Ministerstva kultury je recenzovaný sborník příspěvků z proběhlé konference Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Československu I. (30. a 31. 10. 2018, ZF MENDELU, Lednice). Stejnojmenný sborník na 284 stranách přináší 26 článků od 24 autorů, kteří se věnují historii zahradně-architektonické tvorby 20. století. Hlavní důraz je kladen na období totality (1948–1989), a to v kontextu širších oborových souvislostí (výzkumnictví, školkařství a produkce okrasných rostlin, školství, zakládání a údržba zeleně, památková péče, architektura a urbanismus). Ve sborníku, který editorsky připravil hlavní řešitel projektu za ZF MENDELU, Ing. Roman Zámečník, Ph.D., se můžete seznámit např. s příspěvky profesorů Ivara Otruby, Jiřího Marečka a Jána Supuky, docentů Pavla Šimka, Jiřího Uhra a Petra Salaše, inženýrů Jiřího Fingera, Drahoslava Šonského, Evy Damcové, či Zdeňka Nováka a mnohých dalších výzkumných a pedagogických pracovníků, památkářů, teoretiků a historiků architektury, zahradníků a zahradních a krajinářských architektů.

Více aktualit

Všechny aktuality