Seminář Ústavu biotechniky zeleně

4. 5. 2021
Úspěšné studentské semináře byly letos on-line

Na Zahradnické fakultě MENDELU se sídlem v Lednici probíhá tradičně v rámci výuky letního semestru seminář studentů zaměřený na vybraná témata krajinářské architektury. Tento seminář je specifický tím, že témata si volí studenti sami. Studenti si připraví pod vedením garanta svou přednášku na základě zpracované rešerše. O daném tématu se následně diskutuje, často ještě za přítomnosti přizvaného experta.

V tomto semestru zazněla témata:

  • Použití mechů v krajinářské architektuře (expert: Ing. Eduard Chvosta)
  • Včelaření – podpora s ohledem na vegetační prvky, péči a výběr taxonů (expert: Ing. Marian Solčanský)
  • Řez ovocných dřevin v podmínkách rodinné zahrady (expert: Ing. Stanislav Boček, Ph.D.)
  • Méně známé ovocné druhy a jejich uplatnění v ZAKA (expert: Ing. Ivo Ondráček, Ph.D.
  • Naturalistický design  – „divoký styl výsadeb“ (expert: Ing. Adam Baroš)
  • Potenciál deponií stavebních sutí pro využití v oboru (expert: Ing. Pavel Borusík, Ph.D.)

 

Přednášky se konaly on-line přes aplikaci MS Teams. Byly přístupné i široké veřejnosti. Děkujeme studentům, kteří se na organizaci podíleli, expertům, kteří se seminářů zúčastnili a všem za pozitivní ohlasy, které nám poslali.

Více aktualit

Všechny aktuality