Setkání s řediteli a zástupci středních škol

28. 3. 2019
Ve dnech 21. - 22. března 2019 na Zahradnické fakultě MENDELU se sídlem v Lednici probíhá tradiční workshop „Setkání s řediteli a zástupci středních škol 2019".

Jedná se již o 12. ročník této akce, jejímž cílem je setkání zástupců středních škol se zástupci odborných profesních svazů, příslušných státních institucí a akademických pracovníků Zahradnické fakulty MENDELU. Důraz je kladen především na prohloubení partnerství, výměnu aktuálních informací, předání informací o realizovaných či připravovaných projektech a v neposlední řadě i konzultace možností vzájemné spolupráce Zahradnické fakulty MENDELU a středních zahradnických škol s profesními svazy a zahradnickou praxí.

Více aktualit

Všechny aktuality