Současný stav a perspektivy českého ovocnářství

19. 4. 2021
On-line přednáška se koná ve středu 21. 4. 2021 od 17:00

Srdečně vás zveme na on-line přednášku Současný stav a perspektivy českého ovocnářství od Ing. Romana Chaloupky z Ovocnářské unie České republiky, která proběhne ve středu 21. dubna 2021 od 17:00.

Přednáška je určena studentům, ale i široké veřejnosti a proběhne v prostředí MS Teams.

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abf469e53c2ae44018706b6c4ff1c83fd%40thread.tacv2/1618565443126?context=%7b%22Tid%22%3a%220fc379c2-9aac-4a1c-9fbd-f4dc20999e9c%22%2c%22Oid%22%3a%22727e8899-ccbd-401d-bac3-07577559db71%22%7d

Více aktualit

Všechny aktuality