Specializace Zahradní a krajinářské realizace

Délka studia: 3 roky (6 semestrů)

Forma studia: prezenční

Místo studia:

 • prezenční – Brno (1. a 2. ročník), Lednice (3. ročník)

 

Podívejte se na video o specializaci Zahradní a krajinářské realizace

 

Absolventem specializace Zahradní a krajinářské realizace je bakalář vybavený teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi, které mu umožní uplatnění na trhu práce na základě získaných kompetencí.

Klíčové kompetence absolventa specializace Zahradní a krajinářské realizace:

 • Aplikace teoretických základů z botaniky, ekologie, geologie a pedologie, klimatologie významných v oborově specifických disciplínách.
 • Schopnost vytvářet a aplikovat technologické postupy při zakládání objektů zeleně s důrazem na vegetační prvky.
 • Schopnost specifikovat požadavky na komplexní a systémovou péči o objekty krajinářské architektury.
 • Schopnost rozpoznat a zhodnotit základní stav, kvalitu a potenciál vegetačních prvků související s jejich významem pro objekty krajinářské architektury s důrazem na hodnocení dřevin a formulovat návrhy potřebných zásahů a opatření.
 • Schopnost řízení provozu realizačních firem a firem podnikajících v péči o zeleň.
 • Schopnost samostatné odborné a tvůrčí práce.
 • Připravenost k úspěšnému podnikání a uplatnění nových poznatků v komerčním sektoru.

 

Uplatnění absolventa specializace Zahradní a krajinářské realizace:

Absolvent nalezne uplatnění v oblasti řízení provozu realizačních firem a firem podnikajících v péči o zeleň, v organizacích a institucích zaměřených na zakládání a péči o zeleň či o péči a rozvoj venkovské krajiny a v neposlední řadě v oblasti nižšího managementu státní správy, výzkumu, školství a v obchodních organizacích.

 

Součásti SZZ a jejich obsah:

 1. Biologický okruh (zahrnuje především: Ekologie, Nauka o krajině, Fytocenologie, Dendrologie, Květinářství)
 2. Technologický okruh (zahrnuje především: Zakládání a údržba zeleně, Mechanizace)
 3. Stavebně-architektonický (zahrnuje především: Teorie a vývoj krajinářské architektury, Krajinářská architektura, Stavební materiály a konstrukce)
 4. Obhajoba bakalářské práce

 

Další studijní povinnosti

Studenti jsou povinni absolvovat v průběhu studia dva typy praxe – provozní a odbornou praxi. Celková délka praxe je 5 týdnů, praxe je rozdělena do dvou částí, 2 týdny student absolvuje na Zahradnické fakultě na úseku odpovídajícím studijnímu zaměření programu (provozní praxe), 3 týdny mimo fakultu ve vybrané firmě (odborná praxe). Celková hodnota praxe za obě části je 4 kredity.

 

Studenti jsou dále povinni absolvovat během studia v každém semestru dvoudenní provozní praxi na úseku odpovídajícím studijnímu zaměření programu.

Více informací ZDE

 

Studijní plány: