Specializace Zahradnictví

Délka studia: 3 roky (6 semestrů)

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Místo studia:

 • prezenční – Brno (1. ročník), Lednice (2. a 3. ročník)
 • kombinovaná - Lednice

 

Podívejte se na video o specializaci Zahradnictví

 

Absolventem specializace Zahradnictví je bakalář s odbornými znalostmi a dovednostmi pro oblasti zahradnické produkce, jako jsou květinářství, ovocnářství, zelinářství, vinohradnictví, dendrologie. Všechny teoretické a praktické schopnosti umožňují absolventům uplatnit se v oblasti nižšího managementu zahradnické výroby, státní správy, výzkumu, školství a v obchodních organizacích.

 

Klíčové kompetence absolventa specializace Zahradnictví:

 • Znalost botaniky, chemie, fyziologie, pedologie, genetiky, výživy a hnojení.
 • Znalost pěstitelských technologií využívaných v zahradnictví.
 • Znalost ovocnářství, zelinářství, květinářství, vinohradnictví, dendrologie.
 • Znalost techniky a mechanizace v zahradnické produkci.
 • Znalost ekonomických principů a marketingu zahradnické prvovýroby.
 • Schopnost uplatnit anatomii a fyziologii rostlin v praxi i v dalším studiu.
 • Schopnost použití adekvátních výrobních systémů v zahradnictví.
 • Schopnost řízení zahradnického provozu.
 • Schopnost reagovat na stresory vznikající ve výrobě a schopnost jejich eliminace.
 • Schopnost samostatné odborné a tvůrčí práce.
 • Připravenost k úspěšnému podnikání a uplatnění nových poznatků v komerčním sektoru.

 

Uplatnění absolventa specializace Zahradnictví na trhu práce:

Absolvent nalezne uplatnění v podnicích zabývajících se ovocnářstvím, zelinářstvím, produkcí okrasných rostlin, v obchodních a marketingových organizacích zabývajících se čerstvým ovocem, zeleninou a okrasnými rostlinami, rovněž v kontrolních institucích státní správy, ve školství a výzkumu.

 

Součásti SZZ a jejich obsah

 1. Okruh biologického základu (Botanika, Fyziologie rostlin)
 2. Okruh pěstitelských disciplín (Ovocnictví, Květinářství, Dendrologie, Zelinářství)
 3. Okruh technicko-technologických disciplín (Mechanizace, Speciální mechanizace, Skleníková výroba, Skladování zahradnických produktů)
 4. Obhajoba bakalářské práce

 

Další studijní povinnosti

Studenti jsou povinni absolvovat v průběhu studia dva typy praxe – provozní a odbornou praxi. Celková délka praxe je 5 týdnů, praxe je rozdělena do dvou částí, 2 týdny student absolvuje na Zahradnické fakultě na úseku odpovídajícím studijnímu zaměření programu (provozní praxe), 3 týdny mimo fakultu ve vybrané firmě (odborná praxe). Celková hodnota praxe za obě části je 4 kredity.

 

Studenti jsou dále povinni absolvovat během studia v každém semestru dvoudenní provozní praxi na úseku odpovídajícím studijnímu zaměření programu.

Více informací na ZDE

 

Studijní plány:

 
Více informací ZDE.
 
PŘEPNOUT NA KOMBINOVANOU FORMU