Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu schválila nový typ členství pro studenty

8. 1. 2015
Na své poslední valné hromadě konané 4.12.2014 schválila Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu nový typ členství určené pro studenty.

Dle schválených stanov je toto členství určeno pro studenty řádného denního studia odborně zaměřeného na obor zahradní a krajinářská tvorba nebo obor příbuzný a to ve věku od 18 do 26 let. Studenti tímto typem členství získají možnost zvýhodněné sazby vložného na všech akcích pořádaných společností a předplatné časopisu Zahrada-park-krajina. Členové SZKT – kategorie „student“ mají dle stanov také právo podílet se na chodu společnosti možností volit do orgánů SZKT, být voleni do orgánů SZKT a hlasovat o usneseních.

Tyto výhody získají studenti za symbolický roční poplatek 100,- Kč. 

Přihlásit se můžete vyplněním a zasláním přihlášky na adrese http://www.szkt.cz/clenstvi-v-szkt-a-v-sekcich/index.php

Více aktualit

Všechny aktuality