Jsme pro spolupráci jako stvoření!

Spolupracujeme se státními a vědecko-výzkumnými institucemi, s řadou partnerských organizací včetně těch zahraničních, vzdělávacími organizacemi, zejména středními školami, soukromými firmami ale i jednotlivci.

Hledáte partnera v oblasti výzkumu a vývoje, chcete se zapojit do výuky, zprostředkovat studentům pracovní nabídku, prezentovat vaši firmu v prostorách školy nebo jen něco zkonzultovat? Ozvěte se nám.

ZF v číslech

  • 12 studijních programů s 8 specializacemi
  • 950+ studentů
  • 24 zemí 5 výměnných programů
  • více než 30 ha sadů, vinic, experimentálních ploch a zahrad
  • 1300+ odrůd genofondové kolekce zahradnických plodin