Seznam členů pro SDZ a obhajoby disertačních prací CJ, titulní strana, prohlášení SJ, titulná strana, prehlásenie AJ, title page, declaration Ph.D. – Metodické pokyny – struktura a obsahová náplň Metodické pokyny a doporučení k psaní a úpravě diertačních prací na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně Autoreferát Rekapitulační formulář pro zahájení řízení obhajoby disertační práce