Soutěže závěrečných prací

Školské zařízení Lipka pořádá každoročně soutěž diplomových i bakalářských prací, které se tematicky vztahují k životnímu prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji.

Soutěž Lipky a Jihomoravského kraje

Věda pro Zemi je soutěž pořádaná Národním zemědělským muzeem o nejlepší bakalářskou, diplomovou nebo doktorskou práci na téma související se zemědělstvím. Autoři vítězných prací pak mohou své výsledky publikovat pod hlavičkou muzea a získat tak finanční odměnu. Každoročně bývá soutěž věnována určitým aktuálním tématům. V roce 2022 to byl např. tradiční rybolov a běžné i netradiční obiloviny.

Termín pro přihlašování účastníků: březen – červen
Hodnocení prací: červenec – srpen
Vyhlášení a veřejná prezentace výsledků: září

Národní zemědělské muzeum – Věda pro zemi

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, kde Josef Vavroušek působil jako pedagog a jako proděkan pro vědu a výzkum, vypisuje od roku 1996 na jeho památku studentskou soutěž. Za dobu sedmadvaceti ročníků soutěže se zúčastnilo celkem 441 soutěžících v kategoriích bakalářské, magisterské / rigorózní a disertační práce.

Ceny Josefa Vavrouška

Cílem studentské soutěže Nakladatelství Academia je upozornit širokou veřejnost na nejlepší magisterské práce a jejich talentované autory. Vedoucí mohou přihlašovat diplomové práce z kategorií Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě, Humanitní a společenské vědy.

Soutěž nakladatelství Academia

Celostátní soutěž bakalářských a diplomových prací v oblasti životního prostředí.

Termín pro přihlašování účastníků: do září

Czech Envi Thesis

Soutěž je určena pro všechny studenty bakalářského a magisterského stupně, s výjimkou diplomních prací. Soutěž organizuje Fakulta architektury ČVUT v Praze. Partnerem soutěže je Česká komora architektů. Studenti do soutěže své práce nominují sami.

Termín pro přihlašování účastníků: do konce února

Laurus

Hledáme ty nejlepší diplomové práce, abychom je ukázali světu a ocenili jejich autory. Diplom.ky je soutěžní přehlídka diplomových prací architektů, krajinářských architektů a urbanistů, pořádaná Českou komorou architektů, nově i s cenou Kaplicky Intership. Cílem přehlídky je porovnání úrovně kvality výuky na vysokých školách zaměřených na výuku architektury v České republice.

Termín pro přihlašování účastníků: duben – červenec

Diplom.ky

Předmětem soutěžní přehlídky jsou architektonické a urbanistické práce dosud nepřihlášené do předchozích ročníků soutěže. Soutěžní přehlídky se mohou účastnit studenti či absolventi oborů architektury, urbanismu, krajinářské a zahradní architektury a autodidakti praktikující v oboru, kteří v konečném termínu odevzdání soutěžních prací nepřesáhli věk 33 let.

Účelem soutěžní přehlídky je zmapovat tvorbu mladých začínajících architektů do 33 let, pomoci najít mladým tvůrcům místo na současné architektonické scéně, zapojit je do tvorby kvalitního prostředí pro život, přiblížit architekturu široké veřejnosti a podpořit veřejnou diskusi o architektuře.

Young Architect Award

Soutěž je určena pro doktorandy a diplomanty, kteří se ve svých pracích zabývají zemědělstvím, konkrétně rostlinnou výrobou.

Stránky časopisu Úroda

Cena Wernera von Siemense má za úkol nejen motivovat výjimečné talenty z řad studentů a výzkumníků, ale také upevňovat pozitivní vztah studentů a širší veřejnosti k vědě a v neposlední řadě vyzdvihnout neúnavnou práci pedagogů, která je často neprávem opomíjená. Svým rozsahem, výší finančních odměn a tradicí patří soutěž mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v celé České republice.

Cena Wernera von Siemense

Šlechtitelská společnost SELGEN, a.s. vyhlašuje každoročně soutěž pro vynikající studentské práce s výsledky v oblasti genetiky, šlechtění a pěstování polních plodin. Soutěž je určena pro studenty středních škol, vysokých škol a univerzit a doktorandy.

Termín pro přihlašování účastníků: do prosince

Studentská cena Selgenu

MUNISS je studentská soutěž, ve které se potkávají studenti z různých oborů a univerzit, aby po přibližně dobu jarního semestru pracovali na studiích zaměřených na rozvoji města Brna. Soutěž je otevřená pro všechny studenty Masarykovy univerzity, VUT a Mendelovy univerzity v Brně. Na oboru vůbec nesejde. Hlavním partnerem studentské soutěže je Magistrát města Brna, který bedlivě sleduje vyvíjející se projekty. Pokud se mu nějaká studie bude zdát dost dobrá, dají na ni zelené razítko a možná se tvůj projekt začne realizovat.

Meziuniverzitní studentská soutěž je unikátní příležitost pro studenty, kteří si chtějí ještě při studiu sáhnout na praxi. I ty se můžeš přidat a v rámci akademického roku pracovat v týmu s největšími mozky z tvých vrstevníků na projektu. A jestli máš na to být šampión, tak se navíc můžeš těšit na štědrou finanční odměnu.

Termín pro přihlašování účastníků: září – říjen

MUNISS.cz

Cílem soutěže je propojování škol a studentů designu s průmyslem, výrobními, produkčními a obchodními firmami, ateliéry a studií v ČR i v zahraničí. Soutěžními obory jsou Architektura / Interiér / Nábytek; Produktový Design / Svítidla; Industriální design / Transportní design; Oděv / Obuv / Šperk a Sklo / Porcelán / Keramika.

Národní cena za studentský design

Nejužitečnějších 20 vědeckých (konkrétně přírodovědných či technických) návrhů projektů studentů prvního ročníku doktorského studia na některé z brněnských škol (MU, VUT, MENDELU, VFU) bude oceněno štědrým stipendiem 100 000 Kč ročně po dobu 3 let.

Termín pro přihlašování účastníků: srpen – září

Brno Ph.D. Talent

Stipendijní programy a jiné

Stipendijní program Nadace ORLEN Unipetrol je určen studentům, kteří mají výborné studijní výsledky a nadání v oblasti přírodních věd s důrazem na chemii a techniku. O stipendium se mohou ucházet vysokoškoláci a středoškoláci z celé České republiky. Studijní výsledky jsou hlavní, ale nikoli jedinou podmínkou k získání finanční podpory.

Stipendijní program Nadace ORLEN Unipetrol

Stipendia Nikoly Tesly je projekt Výboru dobré vůle, jehož realizaci podporuje Nadace ČEZ a Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík. Cílem projektu je poskytnout stipendia nadaným studentům ze sociálně slabých rodin, z dětských domovů nebo příp. se zdravotním znevýhodněním, kteří studují technický obor na vysoké škole v ČR.

Stipendia Nikoly Tesly

Program Jumpstarter je pre-akcelerační program, který se zaměřuje zejména na ty, kdo chtějí ověřit svůj obchodní koncept, vypracovat obchodní plán a prezentovat své nápady potenciálním budoucím investorům. Program Jumpstarter je otevřen vědcům a projektovým týmům, inovátorům, magisterským studentům, doktorandům. Uchazeči mohou předložit své inovativní nápady v šesti tematických kategoriích: potravinářství a zemědělství, zdravotnictví, suroviny, energie, výroba a městská mobilita.

Cílem programu je podpořit začínající inovátory, aby své nápady proměnili v byznys. Účastníci se naučí, jak přeměnit svůj nápad na životaschopný obchodní model, jak si ho ověřit, jak si uvědomit přínosy svého produktu či služby pro zákazníka, a dále se dozví základní informace o finančních a právních procesech spojených s podnikáním.

Během programu získáte podporu na cestování a ubytování a nejlepší týmy v každé kategorii budou mít šanci vyhrát finanční odměnu 10 000 EUR.

Termín pro přihlašování účastníků: duben

Jumpstarter

Podpora podnikavosti na MENDELU

Chceš začít podnikat již na univerzitě? Najdi odpovědi na tyto a mnohé další otázky z oblasti podnikání u odborníků z praxe v předmětu StartUp MENDELU, který je ohodnocen 4 kredity a ukončen zápočtem.

Více informací o StartUp

Chceš vědět, co všechno potřebuješ znát a jaké musíš získat praktické dovednosti pro založení vlastní firmy? Najdi odpovědi na tyto otázky v předmětu Podnikni to!, který je ohodnocen 4 kredity a ukončen zápočtem.

Více informací o Podnikni to!

Máš podnikatelský nápad a odvahu postavit se před své první investory? Chceš zúročit své dovednosti pro založení vlastní firmy již na univerzitě? MENDELU je připravena tě podpořit, a proto vyhlašuje celouniverzitní soutěž O nejlepší podnikatelský nápad MENDELU.

Termín pro přihlašování účastníků: září

Soutěž o nejlepší podnikatelský nápad MENDELU

Floristické soutěže

Mistrovství floristů České republiky Děčínská soutěž je mezinárodní floristická soutěž s dlouholetou tradicí. Soutěží se v kategoriích žáci, junioři, senioři a hobby.

Děčínská kotva

Brněnská růže je prestižní floristická soutěž květinářů a floristů z celé ČR. Jejím zakladatelem je Slávek Rabušic.

Brněnská růže

Každoročně se ve slovenských Piešťanech koná národní soutěž v aranžování a vázání květin Slovenska Victoria regia.

Victoria regia

Floristická soutěž Pohár Flory Olomouc probíhá v rámci jarní etapy Flory Olomouc v kategoriích junior, profesionál a hobby.

Termín pro přihlašování účastníků: březen – duben

Pohár Flory Olomouc

Soutěže s tématikou geografických informačních systémů

GISáček je soutěžní studentská konference, která je určená studentům vysokých škol v České i Slovenské republice. Ti zde mají možnost prezentovat výsledky svých odborných studentských prací. Vstup je zdarma jak pro vystupující, tak pro posluchače. Studenti prezentují své semestrální, bakalářské a diplomové práce z oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií včetně jejich aplikací a mají možnost získat zajímavé ceny.

Termín pro přihlašování účastníků: duben

Studentská konference GISáček