Státní závěrečná zkouška neboli státnice je způsob ukončení vašeho studia. Státnice jsou rozděleny na dvě části, obhajobu kvalifikační (bakalářské nebo diplomové) práce a vlastní ústní zkoušku z odborných okruhů stanovených pro jednotlivé studijní programy. Obhajoba kvalifikační práce i ústní zkouška z odborných okruhů probíhá na Zahradnické fakultě MENDELU ve stejný den, pouze u magisterského studia studijního programu Krajinářská architektura probíhají nejdříve obhajoby a týden na to pak ústní zkouška.

Studenti studijního programu Krajinářská architektura a Floristická tvorba navíc předkládají své profesní portfolio. Floristé musí absolvovat ještě praktickou zkoušku.

Ke státnicím můžete jít poté, co splníte veškeré studijní požadavky (získáte potřebný počet kreditů), zároveň vaše závěrečná práce byla doporučena k obhajobě (dostanete zápočet za závěrečnou práci) a pokud se přihlásíte k této zkoušce ve stanoveném termínu.

Aby se vám z toho nezatočila hlava, raději si podrobně prostudujte související předpisy uvedené na této stránce. Najdete tam nejen odborné okruhy k ústní zkoušce pro váš studijní program, ale také důležité termíny, které byste neměli prošvihnout.