Typy stipendií

Podle článku 2 platného Stipendijního řádu Mendelovy univerzity v Brně, ze dne 5. prosince 2019 rozlišujeme:

 • prospěchové stipendium – žádost o přiznání a výplatu podává student v aplikaci UIS – Kontaktní centrum;
 • stipendium za tvůrčí výsledky – návrh na přiznání a výplatu podává akademický pracovník v aplikaci UIS – Kontaktní centrum;
 • stipendium za tvůrčí činnost – návrh na přiznání a výplatu podává akademický pracovník v aplikaci UIS – Kontaktní centrum;
 • mimořádné stipendium – žádost o přiznání a výplatu podává student v aplikaci UIS – Kontaktní centrum, nebo návrh na přiznání a výplatu podává akademický pracovník v aplikaci UIS – Kontaktní centrum.

Všechny žádosti a návrhy o přiznání a výplatu stipendií podává student nebo akademický pracovník na příslušném formuláři přes aplikaci v UIS – Kontaktní centrum, podle pokynů uvedených v jednotlivých žádostech. Jiná forma podání není umožněna.

 • student používá formulář 200_Z: Žádost o přiznání a výplatu stipendia;
 • akademický pracovník používá formulář:
  • 206_O: Návrh na pochvalné uznání závěrečné práce
  • 210_O: Návrh na přiznání a výplatu stipendia

Ubytovací stipendium

Nárok na ubytovací stipendium máte pouze po splnění podmínek dle Stipendijního řádu MENDELU:

 • jste studentem bakalářského studijního programu v prezenční formě studia,
 • studujete v prvním studijním programu, nebo jste přestoupili z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium vám bylo uznáno,
 • nepřekročil jste standardní dobu studia v probíhajícím studijním programu ani v žádném ze souběžně studovaných studijních programů,
 • nejste studentem studujícím v rámci zahraniční rozvojové pomoci a mezinárodních smluv,
 • nejste studentem na zahraniční cestě v programech mobilit uskutečňovaných na univerzitě, s výjimkou zahraničních cest nepřesahujících 14 dnů v kalendářním měsíci,
 • nemáte trvalé bydliště v okrese, v němž v rozhodném období akademického roku studujete,
 • a v případě splnění výše uvedených podmínek jste si o ubytovací stipendium zažádali v UIS.

V případě splnění podmínek si o toto stipendium musíte požádat v UIS v sekci Moje studium > Portál studenta.