Ve studijním plánu jsou přehledně uvedeny konkrétní předměty, které vás při studiu daného oboru čekají. Zároveň se dozvíte, ve kterém semestru vás ten či onen předmět čeká, zda je ukončen zápočtem nebo i zkouškou a kolik hodin týdně strávíte na přednáškách, laboratořích nebo ateliérech. Studijní plán obsahuje také informace o tom, kolik kreditů získáte za úspěšné absolvování daného předmětu.

Níže naleznete ke stažení studijní plány jednotlivých oborů ve formátu PDF.

Bakalářské studijní programy

Navazující magisterské studijní programy