Tematické zahrady 2020

5. 11. 2020
Přinášíme přehledný seznam vybraných akcí pro veřejnost v roce 2020.

Má vlast cestami proměn v Lednici

V termínu 4. – 27. března 2020 proběhla v Tematických zahradách výstava Má vlast cestami proměn.

 

Návštěvníci Tematických zahrad si mohli v březnu prohlédnout venkovní výstavu MÁ VLAST – CESTAMI PROMĚN 2019/2020. Jednalo se o národní putovní výstavu o úctě k domovu a odpovědnosti za svůj kraj. Výstava přinesla svědectví o příznivých proměnách zanedbaných míst a sídel v naší krajině. Bohužel ji mohli návštěvníci shlédnout jen velmi krátce, protože do výstavy zasáhla plošná opatření vlády ČR proti šíření koronaviru.

 

Genetické zdroje: klíč k zemědělské rozmanitosti

V termínu 6. – 17. června 2020 proběhla v Tematických zahradách výstava Genetické zdroje: klíč k zemědělské rozmanitosti.

 

Výstava přilákala návštěvníky především z řad školáků. Přišli se v doprovodu pedagogů podívat a zjistit, jak se chrání genetické zdroje rostlin v ČR, zjistit, co je to LAKR, zjistit, jaký je rozdíl mezi karotkou a mrkví a proč je vhodné vařit se šalotkou? Také se například dozvěděli, že globální úložiště semen leží na Špicberkách.

Výstavu připravilo Ministerstvo zemědělství ČR společně s koordinátory Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství (NPGZ) − Výzkumným ústavem rostlinné výroby, který koordinuje  NPGZ rostlin a NPGZ mikroorganismů, Výzkumným ústavem živočišné výroby, který koordinuje NPGZ zvířat, Národním zemědělským muzeem a dalšími partnery Národního programu.

               

Víkend otevřených zahrad

V termínu 6. – 7. června 2020 proběhl tradiční Víkend otevřených zahrad.

 

Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti (Open Garden & Squares Weekend) vznikl ve Velké Británii a probíhá vždy během druhého červnového víkendu. Projekt se setkal s velkým ohlasem a stal se postupně tradičním po celé Evropě.

V Tematických zahradách jsme přivítali návštěvníky při tradičních komentovaných prohlídkách zahrad. Připravena byla rovněž doprovodná výstava, otevřená prodejna a v sobotu také dětský program. I přes nepříznivou situaci související s celosvětovou pandemií k nám během tohoto víkendu zavítalo okolo 400 návštěvníků.

Fotogalerii z celé akce je možné najít na FB Tematických zahrad zde: https://www.facebook.com/TematickeZahrady/posts/2708926359431920

 

Výstava Tajemství zahrady

V termínu 16. – 18. června 2020 proběhla v Tematických zahradách zajímavá studentská výstava.

 

Studenti 1. ročníku oboru Floristická tvorba vytvořili dočasné instalace na téma Tajemství zahrady. Tyto dočasné instalace byly umístěny do Tematických zahrad, kde byly k vidění po dobu 3 dnů. Studentské práce vznikly rámci předmětu Základy prostorové kompozice. Studenti ke svým instalacím připravili také tištěného průvodce s doprovodným textem.

Fotogalerii z celé akce je možné najít na FB Tematických zahrad zde: https://www.facebook.com/TematickeZahrady/posts/2716091518715404

 

Výstava absolventských prací oboru Floristická tvorba

V termínu 25. – 26. června 2020 se uskutečnila v Tematických zahradách zajímavá floristická výstava.

 

Letošním tématem výstavy absolventských prací studentů oboru Floristická tvorba byla „Energie přírody“. V rámci praktické části státní bakalářské zkoušky vznikly celkem tři práce inspirované krásou nespoutané přírody. První disciplína byla věnována svatební kytici s podtitulem „Nespoutaná“, druhou prací byl věnec „Z nitra země“ a poslední aranžmá představovalo florální objekt „Vyznání přírodě“.

Fotogalerii z celé akce je možné najít na FB Tematických zahrad zde: https://www.facebook.com/TematickeZahrady/posts/2723539184637304

 

Ekologické způsoby hospodaření

V pátek 26. června 2020 proběhla přednáška na téma Ekologické způsoby hospodaření.

 

Zájemci o ekologické způsoby hospodaření se dozvěděli, jak hospodařit v sadech, vinicích či v zahradách, aby příroda nestrádala a nesla své ovoce v podobě zdravé krajiny. Po přednášce následovala praktická komentovaná ukázka na pozemcích Zahradnické fakulty MENDELU.

 

Tematické zahrady: Kosení květnaté louky

V sobotu 11. července 2020 proběhl další ročník Kosení květnaté louky.

 

Květnaté louky umožňují rozvoj kvetoucích bylin, zvyšují biodiverzitu a zlepšují schopnost půdy zadržovat vodu. Tyto benefity je možné udržet správnou péčí, proto i naši louku v Tematických zahradách každoročně kosíme.

V rámci této akce proběhl krátký rychlokurz kosení, během kterého se návštěvníci dozvěděli o výhodách a nevýhodách květnatých luk a jejich kosení. Součástí akce byl také doprovodný program pod vedením Veroniky Stejskalové, díky které bylo možno z nakoseného materiálu uvázat kytici nebo uplést věneček.

Fotogalerii z celé akce je možné najít na FB Tematických zahrad zde: https://www.facebook.com/TematickeZahrady/posts/2739965089661380

 

Tematické zahrady: Letničkové směsi z přímého výsevu

V pátek 17. července 2020 proběhla oblíbená akce s názvem Letničkové směsi z přímého výsevu.

 

Po poutavé přednášce na téma Letničkové směsi z přímého výsevu kolegyně Kristýny Klasové, na které byl přestaven sortiment letničkových směsí, následovala praktická ukázka letničkových záhonů. Návštěvníci si zde mohli osivo rovnou zakoupit. I přes náhlou průtrž mračen to byla zdařilá akce. Mnozí z účastníků se nenechali deštěm odradit a využili příležitosti k prohlídce Tematických zahrad.

Fotogalerii z celé akce je možné najít na FB Tematických zahrad zde: https://www.facebook.com/TematickeZahrady/posts/2750096441981578

 

Tematické zahrady: Jedlé květy

V sobotu 1. srpna 2020 se konal další ročník akce Jedlé květy.

 

Poutavou přednášku naší kolegyně Jarmily Neugebauerové o jedlý květech provázelo krásné slunečné počasí. Jedlé květy, kterých jsou naše Tematické zahrady plné, měli zájemci možnost také ochutnat. Návštěvníci si mohli z akce odnést nejen zajímavé informace, ale i nový plakát o jedlých květech, který paní Neugebauerová připravila společně se Svazem květinářů a floristů ČR.

Fotogalerii z celé akce je možné najít na FB Tematických zahrad zde: https://www.facebook.com/TematickeZahrady/posts/2779072125750676

 

Tematické zahrady: Léčivé a kořeninové rostliny

V sobotu 22. srpna 2020 se konala přednáška s názvem Léčivé a kořeninové rostliny.

 

Na konci srpna jsme si pro vás připravili další akci v Tematických zahradách, tentokrát na téma Léčivé a kořeninové rostliny. Po úvodní přednášce doc. Jarmily Neugebauerové z Ústavu zelinářství a květinářství ZF MENDELU si návštěvníci mohli prohlédnout a promnout mezi prsty vzorky rostlin a ucítit jejich vůni. Všichni si poté společně prošli ty části experimentální zahrady, kde na Zahradnické fakultě tyto druhy rostlin pěstujeme. Zde se diskutovalo zejména o potřebách a vhodných podmínkách pro pěstování jednotlivých rostlin. Věříme, že si návštěvníci od nás odnesli mnoho nových informací a zážitků a že se s nimi setkáme zase příště na některé z akcí v Tematických zahradách.

 

Tematické zahrady: Výstava netradičních druhů ovoce

Výstava netradičních druhů ovoce byla přístupná pro veřejnost od středy 3. září do neděle 6. září.

 

Tento středeční podvečer proběhla vernisáž Výstavy netradičních druhů ovoce. Společně jsme se sešli na úvodní přednášce a následně jsme si prohlédli vystavované ovocné plody. Návštěvníci si měli možnost rozšířit své znalosti o ovocných druzích a seznámit se se způsoby jejich pěstování. Také zjistili, jaké netradiční druhy lze pěstovat v našich podmínkách, jaké přináší benefity a jak chutnají.

Fotogalerii z celé akce je možné najít na FB Tematických zahrad zde: https://www.facebook.com/TematickeZahrady/posts/2789206348070587

 

Tematické zahrady: Sobota se včelařem

V sobotu 12. září 2020 proběhla akce s mottem „Včelaření to je dřina, odměnou je medovina“.

 

Milovník medoviny a včelař Zdeněk Řezanina ze Včelařství Řezanina předával na této akci své zkušenosti a znalosti, které získal během let praxe. Představil svět plný květin a včel a osvětlil problémy dnešní české krajiny z pohledu včel, ale i dalšího hmyzu. Součástí akce, určené nejen pro milovníky medu, včel a přírody, ale i pro rodiny s dětmi a alergiky, byla ochutnávka medů, ukázku historického medometu poháněného klikou a ruční stáčení svíček.

Fotogalerii z celé akce je možné najít na FB Tematických zahrad zde: https://www.facebook.com/TematickeZahrady/posts/2802482990076256

 

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality