Nejoblíbenějším akademikem ZF za rok 2023 je Tomáš Kopta 

7. 5. 2024

Dne 24. dubna 2024 se konalo zasedání Akademické obce ZF MENDELU, během kterého byla udělena ocenění třem akademikům Zahradnické fakulty MENDELU. Tato ocenění byla udělena na základě studentského hlasování o titul Nejlepší pedagog roku 2023.

V soutěžním hlasování, do kterého se zapojilo celkem 154 studentů prezenční formy studia a 55 studentů v kombinované formě studia, získal nejvyšší počet hlasů pan doc. Ing. Tomáš Kopta, Ph.D. (Ústav zelinářství a květinářství), na druhém místě se umístil pan doc. Ing. Jiří Martínek, Ph.D. (Ústav biotechniky zeleně) a na třetím místě Ing. Pavel Híc, Ph.D. (Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů).

Děkan Zahradnické fakulty předal jmenovaným pedagogům ocenění a vyjádřil poděkování za kvalitní práci, která v mnoha směrech přesahuje rámec svých běžných povinností akademických pracovníků. Ocenil také jejich snahy o rozvoj oboru a ochotu podělit se se studenty o své zkušenosti, poznatky, názory i poskytnout jim pomoc při řešení řady problémů.

Foto: autorka fotografie Ing. Kristýna Kříčková; zleva doc. Ing. Jiří Martinek Ph.D., prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. (děkan ZF MENDELU), doc. Ing. Tomáš Kopta, Ph.D. a Ing. Pavel Híc, Ph.D.

Více aktualit

Všechny aktuality