Trendy v zahradnictví a krajinářské architektuře 2021

13. 12. 2021
Listopadová konference Ph.D. studentů poukázala na aktuálně řešená vědecká témata

Konference Trendy v zahradnictví a krajinářské architektuře 2021 se konala 26. listopadu 2021. Cílem konference byla prezentace aktuálních výsledků disertačních prací studentů doktorských programů Zahradnické fakulty MENDELU, včetně zvýšení obecného povědomí o problematikách řešených na jednotlivých ústavech fakulty.

Výsledky byly prezentovány studenty 3. a 4. ročníků doktorského studia, za účasti studentů z nižších ročníků bez prezentace.

Konference proběhla ve dvou odborných sekcích: Zahradnické inženýrství a Zahradní a krajinářská architektura.

V sekci Zahradnické inženýrství byly nejlépe hodnoceny prezentace Ing. Márie Kocanové, Ing. Milana Špetíka a Ing. Doroty Anny Tekielské.

V sekci Zahradní a krajinářská architektura to byly prezentace Ing. Sebastiana Lodera, Ing. Dana Šamánka a Ing. Veroniky Klímové.

K termínu konference byl vydán také sborník abstraktů. Bližší informace https://zf.mendelu.cz/konference-vystavy-workshopy

Více aktualit

Všechny aktuality