Trendy v zahradnictví a krajinářské architektuře 2022

25. 11. 2022
V pondělí 21. listopadu 2022 proběhla konference „Trendy v zahradnictví a krajinářské architektuře 2022“.

Ve dvou kategoriích (Zahradnictví a Krajinářská architektura) bylo prezentováno celkem 24 příspěvků od Ph.D. studentů 3. a 4. ročníků. Kvalita jednotlivých prezentací byla hodnocena vědeckým výborem.

V rámci bodového hodnocení se nejlépe umístili a byli finančně odměněni studenti v následujícím pořadí:

V kategorii Zahradnictví:

  1. Ing. Kateřina Štůsková
  2. Sana Saleem, MSc.
  3. Ing. Michaela Kulhánková
  4. Ing. Daniel Ryšavý

V kategorii Krajinářská architektura:

  1. Ing. Kristýna Kohoutková
  2. Ing. Veronika Klímová

Všem děkujeme za účast a úspěšným studentům srdečně gratulujeme.

Organizační výbor konference

Více aktualit

Všechny aktuality