Trendy ve výzkumu posklizňových technologií zahradnických produktů

3. 6. 2019
Dne 21. května 2019 proběhlo v Lednici odborné kolokvium na téma Trendy ve výzkumu posklizňových technologií zahradnických produktů.

Odborné kolokvium bylo uspořádáno Ústavem posklizňové technologie zahradnických produktů Zahradnické fakulty MENDELU při příležitosti významného životního jubilea prof. Ing. Jana Goliáše, DrSc.

Více aktualit

Všechny aktuality