Tým doktorandů bude zkoumat půdní mikrobiom ve vinicích

4. 5. 2021
Mezioborový výzkum komplexu půdního mikrobiomu…

Mezioborový výzkum komplexu půdního mikrobiomu ve vinicích získal podporu z projektu OP VVV Interní grantová schémata Mendelovy univerzity v Brně (IGRÁČEK). Dvouletý týmový grant vedený Kateřinou Štůskovou získá v následujících dvou letech téměř 2,5 miliónů korun.

 

Při řešení projektu s názvem „Microbial diversity in the vineyards and their implications on the quality of the wines“ spojí své síly studenti doktorského studia z Mendelea – ústavu genetiky, Ústavu vinohradnictví a vinařství a Ústavu zelinářství a květinářství ZF MENDELU. Ti při svém zkoumání využijí metody molekulární biologie, plynové chromatografie, elektronové mikroskopie či metod masivně paralelního sekvenování k určení úplného spektra půdních mikroorganismů v jejich přirozených podmínkách.

 

Podle hlavní řešitelky bude tým zkoumat také přítomnost rodů bakterií mléčného kvašení. „Projekt má multidisciplinární potenciál, protože kombinuje různé vědecké přístupy k porozumění biotických a abiotických faktorů, které přímo nebo nepřímo ovlivňují finální kvalitu vína,“ uvedla Štůsková. Projekt přinese informace o půdních mikroorganismech, které mají vliv na vitalitu révy vinné, kvalitu půdy, kvalitu hroznů a v neposlední řadě na kvalitu kvašení a samotného finálního produktu – vína.

 

Kontakt pro bližší informace: Ing. Kateřina Štůsková, katerina.stuskova@mendelu.cz, Mendeleum – ústav genetiky, +420 519 367 317; Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D., ales.eichmeier@mendelu.cz, Mendeleum – ústav genetiky,  +420 519 367 315

Více aktualit

Všechny aktuality