Úspěch studentky ZF v soutěži diplomových prací

19. 10. 2017
Studentka ZF MENDELU Ing. Lenka Sochorová (roz. Tomášková) se v letošním roce zúčastnila soutěže „Věda pro zemi 2017“, kterou pod záštitou ministra zemědělství vypsalo Národní zemědělské muzeum. Se svou prací „Studium antioxidačních látek u hroznových semen“ se umístila, společně s dalšími dvěma studentkami (z ČZU a UJEP),  na 1. – 3. místě v kategorii nejlepších diplomových prací. Srdečně blahopřejeme!

 

Více informací o soutěži naleznete na stránkách:

https://www.nzm.cz/veda-a-vyzkum/veda-pro-zemi 

Více aktualit

Všechny aktuality