V Mikulčicích se sázely stromy

15. 11. 2021
V Mikulčicích, které byly koncem června postižené tornádem, začala v sobotu výsadba nových stromů. Její charakter navrhli odborníci z Mendelovy univerzity v Brně.

V Mikulčicích, které byly koncem června postižené tornádem, začala v sobotu 13. listopadu 2021 výsadba nových stromů. Její charakter navrhli odborníci z Mendelovy univerzity v Brně. Celkem šlo v této fázi o 38 stromů, především pak o lípy a javory, uvedla děkanka Zahradnické fakulty MENDELU Alena Salašová. Výsadba se týkala lokality Břízky na okraji obce poblíž místního sportovního areálu.

 

„Na této ploše zůstalo po tornádu jen několik torz, takže se budeme snažit postupně obnovit relativně velký porost. Sázíme lípy, protože ty byly poškozené tornádem a vzhledem k podmínkám ještě javor babyka, což je velice typická dřevina zemědělské krajiny,“ uvedla Salašová.

Na místo se postupně vrátí alej, která zde v minulosti byla. „Je to písčitá lokalita, se kterou jsme se museli dost poprat. Dřevinám pomůžeme hydroabsorbenty, aby se mohly lépe uchytit. Druhový výběr je dost ovlivněn podmínkami této suché lokality,“ uvedla Salašová s tím, že na výsadbu jsou určené vzrostlé stromy vysoké tři až čtyři metry s obvodem kolem 14-16 centimetrů.

Výběr lokality, kde se se sázením začalo, souvisí s plánovanou obnovou obce, respektive s novým vedením inženýrských sítí. „Sázeli bychom i jinde, ale tam má přednost instalace kabeláže, takže jsme museli hledat území, kde nebudou výkopy. Pro nás je teď klíčový jakýkoliv vysazený strom, opravený pomník, kousek hřbitovní zdi. Díky tomu se postupně vracíme k normálnu, i když jizva v duši už navždycky zůstane,“ uvedl starosta Mikulčic Josef Dvořáček, který je sám absolvent MENDELU. „Jsem rád, že se univerzita v rámci svých možností na obnově zeleně podílí,“ doplnil s tím, že sázet stromy budou i místní obyvatelé.

Sobotní akce se zúčastnilo na 150 lidí, občané Mikulčic, skauti, členové hnutí Brontosaurus. Jeden strom si symbolicky vysadili i studenti z gymnázia Rokycany. Výsadbu odborně vedli Alena Salašová a Lukáš Lattenberg ze Zahradnické fakulty MENDELU a Jana Šimečková ze Svazu zakládání a údržby zeleně.

Odborníci MENDELU se budou podílet i na renovaci zeleně v podobně zasažených Hruškách, kde studenti navrhnou revitalizaci centrálního parku. Jejich práce bude unikátní v zadání, se kterým se zatím v Česku krajinářští architekti běžně nesetkávají. Studenti se budou muset vyrovnat nejenom s důsledky poškození území tornádem, ale také s nejnovějšími požadavky, které souvisí s klimatickou změnou a obecně extrémními výkyvy počasí. V Mikulčicích jde o území srovnatelné velikosti, svým charakterem se jedná spíše o lesopark. Výsadbu v Mikulčicích podpořilo i několik firem. Kromě MENDELU se na akci podílí i Hnutí Brontosaurus nebo Nadace Partnerství.

Kontakt pro bližší informace: doc. Dr. Ing. Alena Salašová, vedoucí Ústavu plánování krajiny ZF MENDELU, alena.salasova@mendelu.cz; tel.: 778 457 731, Ing. Bc. Josef Dvořáček, starosta@mikulcice.cz; 605 225 714.

Více aktualit

Všechny aktuality