V soutěži Park roku 2023 uspěli krajinářští architekti se třemi realizacemi

30. 10. 2023
Celkem tři realizace od krajinářských architektů ze Zahradnické fakulty uspěly v letošní soutěži Park roku. Památková obnova Jubilejního parku ve Znojmě skončila na druhém místě. Čestného uznání dosáhla revitalizace území bývalých kasáren ve Vysokém Mýtě a lesopark Pod Kalichem v Sušici. Autory či spoluautory těchto projektů jsou Pavel Šimek a Lukáš Štefl z Ústavu biotechniky zeleně ZF MENDELU. Do 17. ročníku soutěže se přihlásilo rekordních třicet děl krajinářské architektury.

Pětičlenná odborná porota kromě hlavní ceny udělila i tři další ceny a tři čestná uznání. Druhým favoritem na nejvyšší stupínek byl příkladně a citlivě obnovený Jubilejní park ve Znojmě. „Při vstupu do parku jsme se přenesli do meziválečného období. Autentické a kvalitně zrestaurované dílo Josefa Kumpána svědčí o kvalitě projektu i obětavé péči města,“ podotkl člen poroty Attila Tóth.

„Obnova historického parku či zahrady je zcela specifická v mnoha ohledech. Především se jedná o celou řadu souvislostí, které musí architekt vyhodnocovat, respektovat a následně navrhnout jako cílovou variantu. Pro obnovu Jubilejního parku je typická dosažená vysoká míra autenticity. Je tomu také díky tomu, že návrh obnovy vycházel z velmi zevrubného archivního průzkumu. Výsledkem systémové práce našeho pracoviště je i velmi detailní návrh dobových záhonů květin, který zpracovala Tatiana Kuťková,“ uvedl Pavel Šimek.

Čestné uznání za řešení protipovodňových opatření přírodě blízkým způsobem získal lesopark Pod Kalichem v Sušici. „Přírodě blízké postupy uplatněné při návrhu a následné realizaci tohoto projektu vychází ze samotných principů uplatňovaných v krajinářské architektuře. Jedná se především o respektování terénu, logické vedení vodotečí, použití vhodného sortimentu dřevin a tomu odpovídající technologie založení vegetačních prvků. Základem takového přístupu je jednota celku a detailu. Realizace tohoto záměru také vychází z navrženého systému zeleně města Sušice,“ přiblížil Šimek.

Na zdevastovaném území bývalých kasáren ve Vysokém Mýtě vznikl zajímavý prostor pro sportování a volnočasové vyžití. Porotci ocenili čestným uznáním technické i biotechnické řešení a kvalitní realizaci. „Z hlediska zeleně bylo cílem vytvoření dlouhodobě stabilní zelené kostry území, která bude mít pozitivní vliv na obyvatelnost a identitu prostoru, i na zmírnění dopadů klimatické změny. Adaptaci na změnu klimatu bylo uzpůsobeno druhového složení zeleně i použité technologie. To vše v mezioborové spolupráci se sladěním různých zájmů a požadavků na území a v jasně daném architektonickém řešení,“ popsal Lukáš Štefl.

Zkušenosti získané při účasti v soutěžích vědci využívají i při výuce. „Jelikož se podílím se na výuce především technologicky a prakticky profilovaných předmětů, považuji za zcela stěžejní zavádění nových poznatků z praxe do výuky, a také to tak s kolegy na Zahradnické fakultě děláme. Jsem rád, že našim studentům mohu nabídnou i zkušenosti získané na tomto konkrétním projektu, ať již z fáze projekční, tak z reality následné realizace a péče,“ nastínil Štefl.

Soutěž Park roku je pro krajinářské architekty významnou příležitostí pro prezentaci jejich práce z prostředí ateliérů. „Jedná se o soutěž, která již téměř 20 let nastavuje a popisuje úroveň krajinářské architektury v ČR. Výsledky soutěže jsou poměrně intenzivně sledovány oborovou scénou. Úspěch v této soutěži je pro každého ze soutěžících významným signálem, že něco dělají dobře, a to není málo,“ shrnul Šimek.

Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo dva a půl krát více děl než v loni. Nebyly mezi nimi jen parky, ale i jiná veřejnosti přístupná díla krajinářské architektury včetně naučné stezky nebo zámecké zahrady. Ze třiceti děl porotci na základě dodaných podkladů vybrali třináct, která koncem září navštívili. Celkovým vítězem soutěže se stal zrekonstruovaný park na Moravském náměstí. Porota ocenila pestrou kombinaci květin, dominantní vodní plochu a ošetřené původní i nově vysazené stromy.  

Kontakt pro bližší informace: prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D., +420 519 367 282, pavel.simek@mendelu.cz; doc. Ing. Lukáš Štefl, Ph.D., +420 737 807 440, lukas.stefl@mendelu.cz, Ústav biotechniky zeleně ZF MENDELU

Památková obnova Jubilejního parku ve Znojmě

Lesopark Pod Kalichem v Sušici

Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto

Více aktualit

Všechny aktuality