Věda na ZF sklízí úspěch

4. 5. 2021
Ukončené projekty NAKI II byly výborně hodnoceny

S koncem roku 2020 byly na Zahradnické fakultě MENDELU úspěšně završeny celkem 3 projekty  NAKI financované Ministerstvem kultury České republiky. V této době obdrželi hlavní řešitelé všech těchto projektů vyjádření hodnotící komise o jejich úspěšném obhájení.

 

Jednalo se v prvé řadě o projekt NAKI II Vinohradnictví a vinařství pro zachování a obnovu kulturní identity vinařských regionů na Moravě, reg. č. DG16P02R017, jehož řešitelem byl doc. Ing. Jiří Sochor, Ph.D.

 

Tento projekt byl hodnocen jako vynikající s výsledky s mezinárodním významem. Tohoto nejvyššího hodnocení dosáhlo za celé období trvání programů NAKI I i NAKI II jen několik málo projektů.

 

Níže uvádíme souhrnné hodnocení projektu z hodnotící zprávy: „Vynikající projekt s mezinárodním významem komplexně studoval historický vývoj vinařských regionů včetně studia horenského práva, identifikoval a izoloval terroir kvasinky z místních odrůd, zhodnotil kulturní specifika historických měst s vinohradnicko-vinařskou historií, zmapoval historické vinařské tratě a pěstované odrůdy a významně přispěl k výzkumu historických vinohradnických a vinařských technologií. Přinesl obdivuhodné množství hlavních i vedlejších výsledků, kterým se dostalo významného uznání jak v domácí, tak v mezinárodní odborné komunitě. Dosažené výsledky mají vysoký inovativní potenciál a jsou ve většině případů bezprostředně využitelné v praxi jak v oblasti vinařství a výroby vín, tak při studijních programech středních a vysokých škol se zaměřením na vinařskou tématiku. Významně přispěly k poznání a prezentaci kulturního dědictví spojeného se zachováním a obnovou kulturní identity vinařských regionů na Moravě i v širším podunajském regionu.“

 

Dále se jednalo o projekt NAKI II Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky, reg.č. DG16P02M034, na kterém spolupracoval Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, (hlavní řešitel Ing. Martin Weber), NPÚ, Fakulta stavební ČVUT v Praze a Zahradnická fakulta MENDELU (spoluřešitel doc. Dr. Ing. Alena Salašová). I tento projekt byl úspěšně ukončen. V kladném hodnocení projektu bylo uvedeno, že povaha, zejména hlavních výstupů, které přispívají k hlubšímu poznání historické kulturní krajiny, má velký společenský dopad přesahující svým významem hranice naší země.

 

V loňském roce byl také dokončen projekt NAKI II České zahradní umění a krajinářská architektura v kontextu evropského vývoje, reg.č. DG16P02H053. Hodnotitelé tohoto projektu ocenili zejména sérii exteriérových výstav, které se i přes pandemii Covid-19 podařilo uskutečnit. Výstava předložila návštěvníkům informace o českém zahradním umění a krajinářské architektuře 19. a 20. stol. v kontextu světového vývoje a to na celkem 40 velkoformátových panelech.

 

Pokud jste tuto výstavu doposud neviděli, máte ji možnost navštívit od 22. dubna v Brně na Špilberku, kde bude vystavena na terase u jihozápadního bastionu až do 30. června 2021.

Více informací o výstavě najdete zde: https://www.facebook.com/Ústav-zahradní-a-krajinářské-architektury-1509846522574927/posts/1509846522574927

Více aktualit

Všechny aktuality