Virtuální prohlídka

11. 3. 2021
Zahradnickou fakultou MENDELU se nyní můžete procházet on-line

Nová virtuální prohlídka nabízí veřejnosti i uchazečům o studium prohlídku lednického kampusu. Procházet můžete přízemím budov A, C a D podobně jako ve službě Street View v Google Maps. Díky jedinečnému kompaktnímu kampusu Zahradnické fakulty se podařilo realizační firmě spojit tyto hlavní tři budovy do jednoho celku a procházet se tak můžete i venkovními prostory mezi těmito budovami.

V rámci každé z výše uvedených budov můžete navíc nahlédnout do vybraných učeben a laboratoří.

V budově A tak můžete navštívit aulu, výukovou laboratoř a malou laboratoř Ústavu zelinářství a květinářství a také učebnu AA2.

Budova C nabízí podrobnou prohlídku počítačové učebny C13, ateliéru Ústavu plánování krajiny a učebnu C11. Navíc je možné nahlédnout do nových výstavních prostor v suterénu či vystoupat po schodišti až do předprostoru děkanátu ZF MENDELU.

V budově D můžete nakouknout do učebny D11, rozsáhlé fakultní knihovny se studovnou a v suterénu pak do učebny DP1.

Mimo této ucelené virtuální prohlídky vznikla také řada 360-stupňových panoramatických snímků, díky kterým se můžete dostat do floristického ateliéru, mikrobiologické nebo in vitro laboratoře, ale i fakultní menzy. Tyto snímky jsou dostupné na konci spodní vysouvací lišty.

Celou virtuální prohlídku doprovází barevné body, které skrývají podrobnější informace. Při procházce touto virtuální prohlídkou se body postupně odkrývají a informují návštěvníky o názvech budov, názvech místností nebo odkazují na videa fakultního YouTube kanálu.

 

Virtuální prohlídku Zahradnické fakulty MENDELU naleznete na tomto odkazu: https://my.matterport.com/show/?m=ckWpeEyxyUp

Více aktualit

Všechny aktuality