Výběrové řízení na mimoevropské mobility

22. 2. 2018
Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace MENDELU vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení na studentské mobility v rámci bilaterálních dohod a nabízí bakalářským a magisterským studentům možnost výjezdu na studijní pobyt nebo praktickou stáž do mimoevropských zemí.

Výběrové řízení se týká studijních pobytů i praktických stáží se zahájením nejpozději v listopadu 2018. Minimální požadovaná délka pobytů i stáží je 30 dní (cesta na místo realizace a zpět není do délky započítána). Stipendium zůstává stejné jako minulý rok, a to paušální částka 45 000 Kč.

Od teď až do 2. 3. 2018 můžete odevzdávat přihlášky na zahraniční oddělení jednotlivých fakult, kde bude probíhat předvýběr uchazečů. Finální výběr bude následně proveden na rektorátní úrovni. Do 19. března vás budeme emailem informovat o výsledcích výběrového řízení.

 

Více informací o průběhu, požadavcích výběrového řízení a možnostech tohoto programu včetně seznamu partnerských univerzit najdete na webových stránkách: http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/studijni-pobyt/28263-bilateralni-mobility

Více aktualit

Všechny aktuality