Výsledky Young Architect Award 2018

22. 10. 2018
Výsledky a závěrečná zpráva k soutěži mladých architektů do 33 let

Ceny Young Architect Award 2018 vyhlášeny

Nejlepší práce jubilejního 10. ročníku soutěže studentů a architektů do 33 let byly oceněny 11. září 2018 v Centru architektury a městského plánování CAMP. Z celkem 49 přihlášených studií na téma Architektonické dílo, které iniciuje společenský život a rozvoj místa poslala porota do finále 12 prací. Vrcholem vyhlašování bylo udělení Titulu CEMEX Young Architect Award a prostor dostala také veřejnost v hlasování veřejnosti na webových stránkách soutěže. Všechny projekty budou vystaveny na veletrhu FOR ARCH, první zastávce putovní výstavy.

Na slavnostním ceremoniálu v úterý 11. září 2018 se v pražském CAMPu sešlo na dvě stovky zájemců
o architekturu. Večer začal předáváním cen mladým architektům a následně se udělovalo i ocenění Architekt obci. Na závěr večera se vyhlásil letošní Architekt roku 2018, kterým se stal Petr Hájek. Čestné uznání za podporu architektury získala z rukou architekta a popularizátora architektury Adama Gebriana vydavatelka Dagmar Vernerová, která letos připravila již osmnáctou ročenku Česká architektura. Mezi přítomnými hosty přivítala moderátorka Daniela Písařovicová mimo jiné náměstkyni ministryně pro místní rozvoj Marcelu Pavlovou, ředitele IPR Praha Ondřeje Boháče, dále Pavla Drahovzala, výkonného ředitele Svazu měst a obcí ČR, rektora TUL Miroslava Brzezinu, rektora ČVUT Vojtěcha Petráčka, náměstkyni pražské primátorky Petru Kolínskou a také zástupce organizátora všech tří soutěží – společnosti ABF, a. s. – předsedu představenstva Pavla Sehnala a generálního ředitele Tomáše Kotrče.

Výjimečnosti na výročním pořádání přidal také generální partner CEMEX Czech Republic s jedinečnou výzvou: Vítěz titulu Dušan Štefanič bude mít možnost navrhnout vlastní objekt pro obec Prachovice, který společnost CEMEX zrealizuje. Objekt – lavička, lampa, socha nebo cokoli jiného – by měl být vyroben z betonu či betonových směsí a stát se užitečným a estetickým doplněním veřejného prostranství obce. „Společnost CEMEX má dlouholetou tradici v podpoře inovativních řešení v architektuře. V posledních letech česká architektura patří mezi to nejlepší, co v rámci tohoto klání lze vidět. Jsem přesvědčen, že také podpora mladých talentů pomůže nejenom nadále rozvíjet jedinečnost české architektury, ale utvoří i podmínky pro lepší, zajímavější, pestřejší nebo útulnější bydlení v širokém smyslu slova,” řekl zástupce společnosti CEMEX Vesselin Barliev.

„Soutěž představila dva zajímavé projekty, vítězný návrh kultivuje zdevastované město a snaží se iniciovat proces pozitivních změn a integraci různorodých obyvatel obce, druhý iniciuje odvážným řešením samotné centrum města Prahy a to návrhem studentského domu nad Václavským náměstím, přináší sem zpět život a vyšťavenému městu skrze proměnu parkovacího domu přináší čerstvý nádech i zamyšlení nad současnou architekturou a možností využívat stávající domy vzhledem k diskutovaným bouráním v samotném centru, jako je např. již zbouraný dům na Václavském náměstí či předpokládaná demolice obdivovaného Transgasu. Přináší tak možnost, jak pracovat se stávajícím soudobým řešením,“ shrnuje výběr porotyjejí předsedkyněMarcela Steinbachová.

Soutěž mladých talentů Young Architect Award dává šanci studentům a začínajícím architektům do 33 let ukázat své nadání. Účelem je zapojit autory do tvorby kvalitního prostředí pro život, přiblížit architekturu široké veřejnosti a v neposlední řadě podpořit veřejnou diskusi o architektuře. Odborná porota hodnotila práce dle výběru tématu, kvality architektonického/urbanistického řešení, přínosu pro společenský život a rozvoj místa a originality práce.

 

Porota se rozhodla udělit ceny následujícím pracím:

Titul CEMEX Young Architect Award 2018 

+ mediálním partnerem ceny je Architect+
+ věcná cena: CAD program Artlantis Studio 

+ mobiliář v obci Prachovice realizovaný dle vlastního návrhu společností CEMEX

SEČOVCE (PLATFORMY)

MgA. Dušan Štefanič

Projekt iniciuje vize pozitivních změn ve zdevastovaném městě a to jak návrhem veřejných prostranství, tak i návrhem komunitního centra se startovacími byty.  Ideový projekt proměnit své rodné město skrze architekturu přináší obci vizi pro dlouhodobé změny, které umožní propojit různorodost obyvatel a integrovat je do společného života.  Doporučujeme projekt představit městu a pokusit se, díky těmto vizím, postupnými kroky se dopracovat k aktivizaci veřejného života.

 

Cena architekta Josefa Hlávky 

STUDENTSKÝ DŮM SLOVAN

Ing. arch. Martin Petřík

škola: ČVUT v Praze, Fakulta architektury

Odvážně a neotřele zvolené místo, náplň i architektonická forma. Dům jako iniciátor reálných změn v turisticky i dopravně zdevastované centrální části města. Zahušťování a oživování centra Prahy díky zrekonstruování parkovacího domu a náplň studentského domu je příkladná a inspirující a to včetně kultivace přilehlých ploch. Projekt navazuje na odvážné přemostění burzy Karlem Pragrem a aktivuje současnými prostředky danou část města a tak naplňuje zadání soutěže. Věž kolejí vzbuzuje v tomto místě otázky a měla by předpokládat hlubší zamyšlení nad možností výškových budov v samém centru metropole. Současná nenoblesní architektura by městu pomohla se vzpamatovat z letargie a dodala by mu potřebnou energii. Práce s objektem stávajících garáží (využívání stávajících staveb více než jejich bourání) je smysluplná a příkladná, otevřenost domu k okolí působí jako iniciátor veřejného života. Navržená rampa se stává veřejným prostorem, který oživuje zdevastované místo.

 

Cena rektora ČVUT za školní práci 

+ mediálním partnerem ceny je Archiweb

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ – LÁZEŇSKÉ NÁMĚSTÍ

Jiří Neuvirt

škola: ČVUT v Praze, Fakulta architektury

Jemná a citlivá práce s kontextem lázeňské architektury. Samozřejmé doplnění objemů staveb, kolonád i stromořadí současným řešením, které přirozeně dotváří vybranou část města. Oživuje a kultivuje veřejné prostory a vybízí ke společenskému životu uprostřed stávajících i doplněných staveb, v kolonádách, mezi domy a mezi stromy, venku.

 

Cena rektora TUL za školní práci 

  + mediálním partnerem ceny je EARCH.

SOUTĚŽ V DOBROČOVICÍCH

MgA. Alžběta Brůhová

Příkladná práce ukazující novou roli architekta v současném světě jako aktivního hybatele změn ve městech a obcích a to nejen jako tvůrce reálné architektury. Zorganizování soutěží na malé obci na základě předchozí studie oblasti vzbuzuje naději na budoucí přeměny veřejných prostor promyšlenými a dlouhodobými vizemi. Obdiv nad projektem vzbuzuje hledání nejvhodnějšího řešení nejen zrealizování vyzvané soutěže a sestavení vhodné poroty, práce s veřejností a se zastupiteli, ale i obdiv nad vzdání se pokušení zrealizovat vlastní návrh, včetně grafiky a principu kalendáře jakožto osnovy ukazující promyšlenost akce i zpřístupnění vize vedení města a veřejnosti.

 

Cena časopisu Moderní obec

CESTY MĚSTA – TÁBOR

Ing. arch. Karolína Koubová

škola: ČVUT v Praze, Fakulta architektury

Pečlivě zpracovaný a promyšlený projekt, který nejen městu Tábor ukazuje promyšlenou kultivaci veřejných prostorů, podporuje pěší dopravu a cyklistiku.

 

Cena veřejnosti

(hlasování veřejnosti na portále soutěže www.yaa.cz)

DŮM NA KONCI CESTY

Ing. arch. Kristýna Blažíčková

škola: ČVUT v Praze, Fakulta architektury

 

Odborná porota pracovala pod vedením předsedkyně poroty Marcely Steinbachové, KRUH, ve složení: Jan Šépka, ŠÉPKA ARCHITEKTI, Jitka Ressová, Ellement architect, Jan Hájek, Atelier M1 architekti a Josef Pechar, Nadace „Nadání J., M. a Z. Hlávkových“.

V rámci veletrhu FOR ARCH proběhla též první zastávka putovní výstavy soutěžních prací. Další zastávka putovní výstavy bude od 28. 9. do 4. 10. ve volnočasovém centru Plechárna v Praze. Výstava navštíví i další místa v rámci České republiky. 

 

Generální partner: CEMEX Czech Republic

Za finanční podpory: Hl. m. Prahy, Státní fond kultury ČR, SFŽP

Partneři:“, FOR ARCH, IPR Praha, Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR, Spyron, Nadace „Nadání J., M. a Z. Hlávkových, PVA EXPO PRAHA

Záštita: MK, MŠMT, MŽP, SMO ČR, PRAHA, OSTRAVA, LIBEREC, ČKA, ČKAIT

Partnerské školy: ČVUT v Praze, FUA TU v Liberci, FA VUT v Brně, FAST VUT v Brně, FAST VŠB-TU Ostrava, ZF Mendelova univerzita v Brně, UMPRUM v Praze, ARCHIP, FA STU v Bratislave

Hlavní mediální partneři: ARCHITECT+, Moderní obec, EARCH., archiweb.cz , ERA21

Mediální partneři: ASB, Střechy-Fasády-Izolace, Stavitel, Stavba, StavbaWeb, PROPAMÁTKY, PRO města a obce, Dřevo&stavby, archinfo.sk, Sky paper, Inspirati

 

Kontakty:

Manažerka projektu – Mgr. Iveta Wagnerová, e-mail: wagnerova@abf.cz, tel.: +420 739 003 161

Více informací: www.yaa.cz


 

Závěrečná zpráva

Výsledky

Více aktualit

Všechny aktuality