Projekt „Vývoj růstových LED svítidel s dynamickým řízením spektra a výzkum vlivu různých světelných spekter a intenzit světla na růst a produkci různých druhů rostlin“. Účastníky projektu je společnost TESLUX Lighting s.r.o. a jako partner Ústav zelinářství a květinářství, který je součástí Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně,

Tento projekt výzkumu a vývoje růstových LED svítidel s dynamickým řízením spektra reaguje na rostoucí tržní poptávku spojenou s rozmachem indoor pěstování zeleniny a dalších plodin. Unikátním přínosem projektu bude možnost vědecky podloženého dynamického nastavení světelného spektra podle plodiny, pro niž bude svítidlo určeno, a jeho přizpůsobitelnost podle přání zákazníka včetně cenové dostupnosti pro uživatele. Složení světelného zdroje bude ze strany MENDELU realizován pro plodiny vysokého vzrůstu (okurky, paprika), ale i plodiny menšího vzrůstu (bazalka, petržel naťová, mangold a různé saláty). V rámci každého pěstebního cyklu dané plodiny budou vyhodnocovány kvalitativní i kvantitativní parametry produkce a realizovány laboratorní i senzorické analýzy vypěstovaných plodin. V druhé etapě projektu se výzkum zaměří rovněž na zkoumání vlivu intenzity světla na vybrané plodiny a bude hledán optimální výkon svítidel.