Vyznamenání "Čestný člen České akademie zemědělských věd" pro pana prof. Ing. J. Goliáše, DrSc.

9. 4. 2019
Dne 5. března 2019 bylo uděleno panu prof. Ing. Janu Goliášovi, DrSc. vyznamenání "Čestný člen České akademie zemědělských věd".

Dne 5. března 2019 bylo uděleno panu prof. Ing. Janu Goliášovi, DrSc. vyznamenání „Čestný člen České akademie zemědělských věd“ za mimořádný přínos k rozvoji vědy a výzkumu v agrárním sektoru.

Čestné členství je nejvyšším oceněním, které ČAZV Praha uděluje ve výjimečných případech. Toto ocenění vědecké úrovně prof. Goliáše je významné nejen pro Zahradnickou fakultu, ale i pro celou Mendelovu univerzitu v Brně.

Fotografie: Předseda ČAZV Praha RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. (vlevo) s profesorem Ing. Janem Goliášem, DrSc.

Více aktualit

Všechny aktuality