Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Československu I

12. 11. 2018
Na Zahradnické fakultě MENDELU se ve dnech 30. a 31. října 2018 konala konference Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Československu I.

Konference na Zahradnické fakultě se zúčastnili také nestoři oboru prof. Ing. Jiří Mareček, CSc., Ing. Drahoslav Šonský, CSc., Ing. Jiří Fingr a prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.

Konference je prvním z mnoha plánovaných výstupů, v roce 2018 zahájeného, výzkumného projektu Zahradně-architektonická tvorba v období totalitních režimů v letech 1939–1989 na území České republiky, který byl podpořen k financování Ministerstvem kultury v rámci Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022. Výzkumný projekt společně řeší pracoviště ZF MENDELU a VÚGTK.

Přítomní odborníci se věnovali jak zahradnímu umění první poloviny 20. století, tak vývoji zahradnických oborů po roce 1948. Pozornost byla věnována také příbuzným odvětvím – architektuře a urbanismu. Prezentovány byly i výsledky úspěšně ukončeného výzkumného projetu Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během první Československé republiky podpořeného také Ministerstvem kultury.

Profesor Mareček se v referátu věnoval rámcové charakteristice a rozvoji oboru zahradní a krajinářská architektura ve druhé polovině 20. století. Inženýr Drahoslav Šonský v příspěvku zavzpomínal na své působení v podniku Záhradníctvo a rekreačné služby (ZARES) v Bratislavě mezi léty 1959–1970. Inženýr Jiří Finger se zaměřil na mezinárodní zahradnické výstavy FLORA Olomouc v 70. až 80. letech století a na jejich zahradně-architektonické souvislosti. Profesor Ján Supuku podrobně představil vývoj zahradní a krajinářské architektury na Slovensku v období 1939 až 1989 s důrazem na vzdělávání a praxi.

Do programu dvoudenní konference přispělo jednadvacet odborníků nejenom ze zahradnických oborů. Pozornost byla kromě šlechtění, produkce okrasných rostlin, školství, osobností zahradnických oborů, zahradní a krajinářské tvorbě a památkové péči, věnována taká architektuře a urbanismu ve 20. století v Československu.

Konferenci zorganizoval tým pracovníků Ústavu biotechniky zeleně ve spolupráci s VÚGTK.

 

PROGRAM KONFERENCE

 

{FUNCTION[„po-modules-photogallery“](id=1381)}

Více aktualit

Všechny aktuality