Zahradnická fakulta MENDELU představuje v roce 2024 dva nové studijní programy

7. 2. 2024

Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně vstupuje do roku 2024 s nabídkou dvou nových studijních programů, které nabízí studentům jedinečné možnosti specializace v oblasti udržitelného zemědělství a školkařství.

Profesně zaměřený program Školkařství nabízí studentům možnost stát se odborníky v oblasti množení a pěstování okrasných, ovocných, lesních dřevin a trvalek. V průběhu studia získají studenti/posluchači komplexní přehled o problematice školkařství, moderních pěstitelských technologií, dendrologii, pomologii a sortimentech trvalek. Spolupráce s profesními školkařskými svazy studentům umožní získat praktické znalosti o provozní činnosti v této oblasti a následně se stát odborníky na množárenské technologie a produkční systémy. Program Školkařství vznikl v rámci Národního plánu obnovy.

Dalším nově otevřeným akademickým studijním programem je Cirkulární horti-produkce, který klade důraz na udržitelnou produkci potravin a minimalizaci ekologické stopy v zemědělství. Tento moderní program poskytuje studentům teoretické i praktické znalosti z oblasti biologie rostlin, technologických inovací a moderních postupů v produkci potravinových zdrojů. Studenti budou schopni navrhovat a implementovat ekologicky šetrná řešení v různých kontextech, včetně městského prostředí. Pro zájemce bude otevřen bakalářský i magisterský stupeň studia.

Výuka obou studijních programů začíná v druhé polovině září 2024. Přihlášky do studia už je možné podávat nyní.

Garanti studijních programů:

  • Cirkulární horti-produkce: doc. Ing. Tomáš Kopta, Ph.D., tomas.kopta@mendelu.cz, +420 519 367 231
  • Školkařství: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D., tomas.necas@mendelu.cz, +420 519 367 244

Více aktualit

Všechny aktuality