Zahradnické školy jednaly v Lednici

1. 4. 2015
Letos se ve dnech 19. - 20. března uskutečnil osmý ročník diskusního semináře Setkání s řediteli a zástupci středních škol, který tradičně probíhá na akademické půdě Zahradnické fakulty MENDELU se sídlem v Lednici. Cílem každoročního setkání je prohloubení partnerství, výměna aktuálních informací, konzultace možností vzájemné spolupráce v dalším období a předání informací o realizovaných projektech jednotlivých škol.

Důležitou součástí jednání jsou informace, podávané zástupci ministerstev, Národního ústavu pro vzdělávání, Asociace zahradnických společenstev či profesních svazů. Nejzajímavější příspěvky, které na letošním semináři zazněly, se věnovaly aktuálním informacím z oblasti profesních kvalifikací Národní soustavy kvalifikací, center odborné přípravy, zaměstnavatelských organizací a jejich působení v oblasti vzdělávání, hodně prostoru bylo věnováno i projektům Národní soustava kvalifikací 2 a Nová závěrečná zkouška – Udržitelnost. Velkou diskusi vyvolala informace o záměru vybudovat na několika místech republiky centra odborné přípravy, které by byly velmi dobře technologicky vybaveny, umožnily by odbornou přípravu studentů na velmi vysoké úrovni i další vzdělávání učitelů středních škol. Součástí vybavení center by bylo ubytování i stravování účastníků praxí či odborných kurzů. Diskuse k tématu přinesla mnoho podnětů a otázek, které bude nutné v této souvislosti ještě vyřešit. Je také otázkou, zda tato centra pomohou vyřešit problémy zaměstnavatelů, kteří si mnohdy stěžují na nedostatečnou připravenost absolventů škol pro praxi.

Průzkumy, provedené v minulých letech Asociací zahradnických společenstev, prokázaly, že středních škol, poskytujících vzdělávání v zahradnických oborech různých stupňů je nadbytek, mnohdy tyto školy nemají ani odpovídající odborné vybavení pro zajištění kvalitní výuky. Většinou se jedná o školy s jiným hlavním zaměřením výuky, zahradnické obory vyučují jen jako okrajové, pro vylepšení své nabídky nebo pro doplnění úbytku žáků v jiných oborech. Je to nelichotivý výsledek decentralizace školství na jednotlivé kraje v minulých letech a preference kvantitativních parametrů, tedy počtu žáků na úkor parametrů kvality výuky.

Specializované zahradnické střední školy mají veškeré výukové vybavení, zázemí pro odbornou zahradnickou praxi i kvalitní učitele odborných předmětů. Mnohdy jim však chybí větší podpora zřizovatele, přivítali by i vyšší zájem o spolupráci ze strany potenciálních zaměstnavatelů. Svou odbornou výuku neustále inovují, například zvyšováním kvalifikace svých učitelů na odborných kurzech, akreditovaných ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy nebo realizací četných grantových projektů EU.

Velmi významná je také účast těchto škol na odborných soutěžích, zejména floristických (například Děčínská kotva, Kopidlenský kvítek, Brněnská růže) a různých odborných prezentačních akcích. Soutěživost a možnost srovnání jednotlivých zahradnických škol významně posiluje odbornou zručnost a znalosti nejen žáků, ale i jejich učitelů. Příkladem dobré spolupráce s profesními svazy a firmami je například velmi oblíbená soutěž Lipová ratolest, kterou každoročně garantuje Svaz zakládání a údržby zeleně.

Velmi zajímavý příspěvek o realizaci projektu Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje (reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005) na Střední škole zahradnické a zemědělské Děčín – Libverda přednesl ředitel školy Ing. Libor Kunte. Byla projednána nabídka akreditovaných kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro rok 2015 či připomenuto významné 30. výročí oficiálního ustavení Zahradnické fakulty MENDELU. V rámci odborné exkurze byly navštíveny nové expozice Multifunkčního centra v Jízdárnách zámku Lednice. Pro zástupce středních škol to byl dobrý a inspirativní příklad využití moderního vybavení pro vzdělávací aktivity.

 

Více aktualit

Všechny aktuality