Fakultu čekají volby kandidáta na jmenování děkana

7. 10. 2022
Návrhové kolo proběhne v termínu 17. - 23. října 2022 elektronickou formou prostřednictvím aplikace v UIS.

Výsledky návrhového kola budou zveřejněny v pondělí 24. října 2022. Navržení kandidáti, kteří vyjádří souhlasné stanovisko s kandidaturou, předloží následně teze, v nichž představí své vize a cíle pro výkon funkce děkana ZF MENDELU. Tyto dokumenty budou dostupné na dokumentovém serveru UIS.

Představení kandidátů na funkci děkana se pak uskuteční ve středu 30. listopadu 2022 od 13 hod v aule Zahradnické fakulty MENDELU. Následně se senátoři přistoupí k samotné volbě.

Členové Akademické obce Zahradnické fakulty MENDELU se sídlem v Lednici, akademičtí pracovníci a studenti, využijte své právo navrhnout kandidáta na funkci děkana ZF MENDELU a zúčastněte se voleb.

Více aktualit

Všechny aktuality