Portál pro spolupráci s praxí

 

Cílem této platformy je podpora spolupráce fakulty se subjekty a organizacemi z veřejné a soukromé sféry. Dále zvýšit informovanost o aktivitách fakulty, vědě a výzkumu, zejména pak ukázat praktické využití výsledku vědy a výzkumu s jejich následnou aplikací v praxi. Potenciálním partnerstvím Zahradnické fakulty se subjekty z praxe může vzniknout příklad jedinečné kooperace s přínosem pro zúčastněné strany.

 Portál obsahuje tři základní sekce dle způsobu spolupráce:

  1. Hledáte studenta na praxi / stáž / pracovní poměr?
  2. Potřebujete odborné zajištění některých svých úkolů či cílů, ke kterým směřujete?
    Chtěli byste využít znalostí a zkušeností z univerzitního prostředí?
  3. Zajímají Vás realizované aktivity a akce podpořené z projektu Partnerské sítě?

Registrujte se do platformy spolupráce s praxí a získejte vstup do všech sekcí portálu. Zjednodušíte si tak cestu ke všem potřebným informacím.