Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

Uvedené písemnosti je možné si vyzvednout v úředních hodinách na studijním oddělení fakulty.

Č. jednacíAdresátVěcFakultaZveřejněno
18776/2020-591Petr HaramachRozhodnutíZF16.09.2020
0769/590Mariia KononenkoRozhodnutíZF10.09.2020
Po 15 dnech ode dne zveřejnění je písemnost považována za doručenou.