Zakázkové testování a analýzy

Ústav ovocnictví Zahradnické fakulty v Lednici, je ÚKZÚZ pověřenou laboratoří pro detekci níže uvedených patogenů. Ceny jsou vždy individuální dle testovaného materiálu a požadovaného testu.

 

DETEKCE PATOGENNÍCH ORGANISMŮ:

(kontakt: Ing. Tomáš Kiss - tomas.kiss@mendelu.cz)

 

 • Detekce virů ovocných dřevin 
 1. A.      Metodou ELISA
 • virus ACLSV (Apple chlorotic leaf spot virus, virus chlorotické skvrnitosti listů jabloně) 
 • virus ApMV (Apple mosaic virus, virus mozaiky jabloně) 
 • virus ASGV (Apple stem grooving virus, virus žlábkovitosti kmene jabloně) 
 • virus ASPV (Apple stem pitting virus, virus vrásčitosti kmene jabloně) 
 • virus PDV (Prune dwarf virus, virus zakrslosti slivoně) 
 • virus PNRSV (Prunus necrotic ringspot virus, virus nekrotické kroužkovitosti slivoně) 
 • virus PPV (Plum pox virus, šarka švestek) 
 • SLRSV (Strawberry latentringspot virus, virus latentní kroužkovitosti jahodníku)
 • jiné viry po osobní dohodě
 1. B.      Metodou RT-PCR – po osobní dohodě
 • Detekce fytoplazem
 1. A.      Metodou real-time PCR
 • fytoplazma ESFY (European stone fruit yellows, fytoplazma Evropské žloutenky peckovin) 
 • fytoplazma PD (Pear decline, fytoplazma chřadnutí hrušně)
 • fytoplazma AP (Apple proliferation, fytoplazma proliferace jabloně)
 • ostatní fytoplazmy po osobní dohodě
 1. B.      Metodou nested PCR – po osobní dohodě

 

TECHNICKÝ IZOLÁT TEPLOMILNÝCH PECKOVIN A HRUŠNÍ a ŠLECHTĚNÍ:

(kontakt: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D. – tomas.necas@mendelu.cz)

 • Nabízíme možnost umístění pre-basic SE1 (před-základního rozmnožovacího materiálu ovocných druhů) do technického izolátu.
 • Nabízíme možnost udržovacího šlechtění ovocných druhů.
 • Pomologická zhodnocení: popis odrůd, pěstitelská charakteristika.

 

Kvalitativní analýzy plodů ovocných druhů:

(kontakt: Ing. Martina Göttingerová  - martina.gottingerova@mendelu.cz)

Použité metody a způsoby analýz na vyžádání.

 • Antioxidační kapacita
 • Celkový obsah kyselin
 • Celkový obsah fenolických látek
 • Celkový obsah antokyanů
 • Celkový obsah flavonoidů
 • Celkový obsah karotenoidů
 • Celkový obsah bílkovin
 • Refraktometrická sušina
 • Obsah sušiny
 • Kolorimetrické analýzy