Aktuální informace pro uchazeče

4. 5. 2022
Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny 10. června 2022. Zároveň byly zveřejněny informace o talentové zkoušce.

Prodloužili jsme termín pro podávání přihlášek do bakalářského studia. Uchazeči tak mají možnost podávat přihlášky až do 30. dubna 2022. Prodloužením termínu bychom rádi dali uchazečům větší prostor na dodání kompletní přihlášky včetně všech požadovaných příloh a dokumentů. Ostatní termíny zůstávají beze změn.

 

Ke stažení: 

Vyhláška děkana č. 11/2021 – Podmínky přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na Zahradnickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně v akademickém roce 2022/2023 (1. ZMĚNA – platné od 30.3.2022)

 

  • Termín pro podávání přihlášek do bakalářského studia: do 30. dubna 2022
  • Termín pro podávání přihlášek do magisterského studia: do 20. května 2022
  • Termín pro podávání přihlášek do doktorského studia: do 30. dubna 2022

 

  • Termín pro oznámení výsledků přijímacího řízení je dle vyhlášky děkana č. 11/2021 stanoven na 10. června 2022.

 

Zároveň byly zveřejněny podrobné informace o letošní podobě talentové zkoušky pro bakalářský studijní program Krajinářská architektura.

 

Ke stažení: 

Informace o talentové zkoušce pro bakalářský studijní program Krajinářská architektura

 

Více informací o studiu na Zahradnické fakultě MENDELU a odkaz na přihlášku najdete zde: https://zf.mendelu.cz/uchazec

Více informací o přijímacím řízení najdete zde: https://zf.mendelu.cz/prijimaci-rizeni-2022-2023

Více aktualit

Všechny aktuality