Obecné informace

Zahradnická fakulta MENDELU se sídlem v Lednici zahájila samostatnou výchovu vysokoškolských odborníků 1. září 1985. Vychovala již několik generací zahradnických inženýrů a zahradních architektů v celé šíři zahradnického oboru.

Na fakultě se uskutečňuje strukturované bakalářské, magisterské a doktorské studium v denní i kombinované formě v kreditním systému ECTS. Studium zde uplatňuje moderní pedagogické a didaktické prvky, vyvíjející se pro současné potřeby a požadavky praxe. Těží z rozvinuté spolupráce s odbornými školami, ústavy a předními odborníky domácími i zahraničními.

Pro výuku jsou k dispozici účelově zařízené objekty (skleníky subtropických a tropických rostlin, laboratoře, sklepní hospodářství, sortimenty okrasných a užitkových rostlin, sady, vinice) nejen přímo v areálu, ale využívá se i vědecko-výzkumné pracoviště fakulty Mendeleum či jedinečný zámecký park a krajina Lednicko-valtického areálu, který je považován za nejrozsáhlejší celek komponované krajiny v Evropě a v roce 1996 byl zapsán do Seznamu míst světového dědictví UNESCO.

Studenti mají k dispozici studovny, knihovny, PC učebny, herbářovnu, skleníky a sortimenty, a další prostory, které jsou jim přístupné až do pozdních nočních hodin prostřednictvím studentských karet ISIC propojených s Univerzitním informačním systémem.

Posluchači studující na Zahradnické fakultě mohou být ubytováni v Brně na Tauferových a Kohoutových kolejích, v Lednici pak na Kolejích Petra Bezruče a na Zámečku. Klíčem pro přidělení ubytovacího dekretu je dojezdová vzdálenost.

 

Organizace studia:

Bakalářské studium (titul Bc.) – 3 roky studia / Krajinářská architektura (titul Bc.) – 4 roky studia
Navazující magisterské studium (titul Ing.) – 2 roky studia
Doktorské studium (titul Ph.D.) – 4 roky studia

Místem studia je ve všech případech Lednice s výjimkou:

  • Zahradnictví – 1. ročník v Brně
  • Vinohradnictví a vinařství – 1. ročník v Brně
  • Zpracovatelské technologie a kvalita potravin – 1. ročník v Brně
  • Krajinářská architektura – 1. a 2. ročník v Brně
  • Zahradní a krajinářské realizace – 1. a 2. ročník v Brně

Důležité – termíny, poplatky, povinné přílohy (navazující magisterská studia) - 2. kolo

Uznávání zahraničního středoškolského vzdělání - 2. kolo

Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání - 2. kolo

Podpora uchazečů se specifickými potřebami

Více informací ZDE.

 

PODEJ PŘIHLÁŠKU

 

APPLY NOW