Služby pro studenty – Poradenské a profesní centrum MENDELU

Studenti i zaměstnanci Zahradnické fakulty MENDELU mohou využít služeb Poradenského a profesního centra MENDELU. Nabízené služby jsou poskytovány zdarma a to v prezenční i online formě.

Portfolio poskytovaných služeb zahrnuje zejména rozvojové kurzy s nejrůznější tématikou, studijní poradenství, kariérové poradenství a koučování v oblasti profesního i osobnostního rozvoje a psychologické služby. Dále poskytujeme odborné právní poradenství a také služby pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami, především úpravou studijních podmínek těm, kterým studium znesnadňuje jejich hendikep nebo onemocnění.

Semináře a kurzy

Psychologické poradenství

Pro studenty a zaměstnance ZF MENDELU je k dispozici prezenčně i psychologická podpora přímo v Lednici. Objednací doby psychologů, ať už z Lednice nebo z Poradenského a profesního centra MENDELU v Brně, jsou závislé na jejich aktuální volné kapacitě. Více informací naleznete v odkaze výše.

Právní poradenství

Podpora studentů se specifickými potřebami