Pomůžeme vám

Nevíte si rady se svým studiem? Dostali jste se během studia do potíží? Nemáte dost kreditů, nezvládli jste zkoušku, je toho na vás prostě moc? Nasměrujeme vás a poradíme, na koho se obrátit. Jsme tu pro vás.

Na koho se můžete dále obrátit

Garant studijního programu je akademický pracovník, který je odpovědný za průběh a kvalitu výuky studijního programu. Zajišťuje chod výuky, vyhodnocuje studijní program a rozvíjí jej. Řeší případné problémy vzniklé v souvislosti s výukou daného studijního programu.

Kontakty jsou uvedeny v Katalogu u jednotlivých studijních programů.

Garant předmětu odpovídá za odbornou úroveň předmětu, obsahovou náplň a jeho rozvoj. Zodpovídá za správnost a aktuálnost informací k danému předmětu v UIS. Koordinuje činnost ostatních vyučujících a cvičících, kteří se na výuce podílejí. Za průběh a kvalitu výuky za účelem naplnění profilu absolventa a dosažení cílů studia je zodpovědný garantovi studijního programu.

Kontakty jsou uvedeny v UIS u jednotlivých předmětů.

Vyučující a cvičící provází studenta ve výuce. Mnohdy je vyučující, cvičící a garant předmětu jedna a tatáž osoba, jindy tomu tak není. Vyučující a cvičící zajišťují výuku, přednášejí, vedou cvičení anebo odborné semináře. Za správnost, aktuálnost a soulad s nejnovějšími oborovými poznatky jsou odpovědní garantovi předmětu.

Kontakty jsou uvedeny v UIS na osobních stránkách jednotlivých vyučujících.

Ročníkový učitel je poradce, který je vám po ruce tak, aby vám mohl vždy kompetentně radit v běžných studijních záležitostech. Rozumí nejen většině procesů a organizaci studia, ale také díky detailní znalosti předpisů fakulty i univerzity vám dokáže poradit v nejrůznějších studijních situacích, nebo případně nasměrovat na osobu, která vám určitě pomůže.

Ročníkový učitel pro brněnské studenty

Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.
Mendeleum | Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Valtická 334, 69144 Lednice na Moravě

Ročníkový učitel pro lednické studenty

doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Budova C | Ústav plánování krajiny
Valtická 331, 69144 Lednice na Moravě

Vedoucí ústavu řídí činnost konkrétního odborného ústavu jako základní organizační jednotky a vědeckého pracoviště fakulty. Ústav sdružuje akademické a ostatní pracovníky jednoho nebo více příbuzných oborů.

Kontakty najdete na stránce Organizační struktura.

Proděkan pro pedagogiku je zástupce děkana pro oblast studijních záležitostí.

Kontakt na proděkana pro pedagogiku najdete na stránce Organizační struktura.