Specializace Zpracovatelské technologie a kvalita potravin

Délka studia: 3 roky (6 semestrů)

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Místo studia:

 • prezenční – Brno (1. ročník), Lednice (2. a 3. ročník)
 • kombinovaná - Lednice

 

Podívejte se na video o specializaci Zpracovatelské technologie a kvalita potravin

 

Absolventem specializace Zpracovatelské technologie a kvalita potravin je bakalář s odbornými znalostmi a dovednostmi pro oblasti produkce a posklizňových technologií ovoce a zeleniny. Studiem získal znalosti v řízení kvality potravin z ovoce a zeleniny. V rámci svých dovedností je způsobilý hodnotit jakostní parametry instrumentálními a senzorickými metodami. Během studia posluchač může získat certifikáty zvyšující jeho konkurenceschopnost na trhu práce, např. Osvědčení interního auditora systému řízení kvality podle normy ISO 9001, Osvědčení vybraného posuzovatele pro senzorickou analýzu podle normy ISO 8586.

 

Klíčové kompetence absolventa specializace Zpracovatelské technologie a kvalita potravin:

 • Znalost fyziologie rostlin, potravinářské chemie, biochemie a mikrobiologie.
 • Znalost produkčních technologií ovoce a zeleniny.
 • Znalost parametrů kvality surovin a potravin rostlinného původu.
 • Znalost řízení kvality a vnitřního auditora systému kvality.
 • Znalost sklizňové techniky, skladování a zpracování zahradnických produktů.
 • Znalost konzervačních technologií výroby potravin rostlinného původu.
 • Znalost technologie výroby alkoholických a nealkoholických nápojů.
 • Znalost ekonomických principů a marketingu rostlinných potravinových zdrojů.
 • Přehled v systému potravinového práva.
 • Přehled v oblasti výživy člověka a hygieny potravin.
 • Schopnost aplikovat v praxi teoretická východiska fyziologie rostlin, potravinářské chemie, biochemie a mikrobiologie.
 • Využívat metody a nástroje řízení kvality a zdravotní nezávadnosti potravin.
 • Analyzovat a interpretovat jakostní parametry produktů zahradnické a konzervárenské výroby.
 • Provádět a organizovat senzorické hodnocení potravin.
 • Plánovat a řídit technologie skladování a distribuce čerstvého ovoce a zeleniny.
 • Plánovat a řídit technologie zpracování ovoce a zeleniny do podoby potravinářských výrobků.
 • Schopnost samostatné odborné a tvůrčí práce.
 • Připravenost k úspěšnému podnikání a uplatnění nových poznatků v komerčním sektoru.

 

Uplatnění absolventa na trhu práce specializace Zpracovatelské technologie a kvalita potravin:

Absolvent nalezne uplatnění ve výrobních podnicích na zpracování a skladování rostlinných potravinových zdrojů, v nápojovém průmyslu, v obchodních a marketingových organizacích s potravinářskými komoditami, v kontrolních institucích státní správy, jako manažer kvality potravin v obchodních řetězcích a certifikačních organizacích.

 

Součásti SZZ a jejich obsah

 1. Okruh biologického základu (Botanika, Fyziologie rostlin)
 2. Okruh technologický (Skladování zahradnických produktů, Konzervační metody, Technologie zpracování ovoce a zeleniny, Ovocné destiláty)
 3. Okruh hodnocení a řízení kvality (Instrumentální analýza v kontrole kvality, Senzorické hodnocení kvality, Kvalitologie a řízení jakosti, Kvalita potravin v legislativě)
 4. Obhajoba bakalářské práce

 

Další studijní povinnosti

Studenti jsou povinni absolvovat v průběhu studia dva typy praxe – provozní a odbornou praxi. Celková délka praxe je 5 týdnů, praxe je rozdělena do dvou částí, 2 týdny student absolvuje na Zahradnické fakultě na úseku odpovídajícím studijnímu zaměření programu (provozní praxe), 3 týdny mimo fakultu ve vybrané firmě (odborná praxe). Celková hodnota praxe za obě části je 4 kredity.

 

Studenti jsou dále povinni absolvovat během studia v každém semestru dvoudenní provozní praxi na úseku odpovídajícím studijnímu zaměření programu.

Více informací ZDE

 

Studijní plány:


Fakulta: Zahradnická fakulta
Počáteční období: ZS 2020/2021 - ZF
Typ studia: Bakalářský
Program: B0812A370002 B-ZIZ Zahradnické inženýrství
Specializace: ZTKP Zpracovatelské technologie a kvalita potravin
Forma: prezenční
Délka studia: 3 roky

Studijní plán je rozdělen do studijních období - semestrů. Pro úspěšné splnění studijního plánu je potřeba splnit povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem.

 
1. semestr ZS 2020/2021 - ZF
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
POTCHPotravinářská chemiezkouška4
POTMBPotravinářská mikrobiologie (bc.)zkouška6
SEMAMSeminář analytických metodzápočet2
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 1 př.)
AJOT1Anglický jazyk - odborná terminologie Izkouška2
NJOT1Německý jazyk - odborná terminologie Izkouška2
 
2. semestr LS 2020/2021 - ZF
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
BIOCHBiochemiezkouška6
KVAZPKvalita živočišných produktůzkouška5
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 1 př.)
AJOT2Anglický jazyk - odborná terminologie IIzkouška2
NJOT2Německý jazyk - odborná terminologie IIzkouška2
 
3. semestr ZS 2021/2022 - ZF
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
INAKKInstrumentální analýza v kontrole kvalityzápočet3
KVAPLKvalita potravin v legislativězápočet3
KVRPZKvalita rostlinných produktů a zbožíznalstvízkouška5
PRIENPrincipy enologiezkouška5
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 1 př.)
AJOKBAnglický jazyk - odborná konverzacezkouška2
NJOKBNěmecký jazyk - odborná konverzacezkouška2
 
4. semestr LS 2021/2022 - ZF
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
OVODEOvocné destilátyzkouška4
TELA1Technologické laboratoře Izápočet3
ZELIBZelinářství (bc.)zkouška5
 
5. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
KONMEKonzervační metodyzkouška4
KVARJKvalitologie a řízení jakostizkouška4
SKLZPSkladování zahradnických produktůzkouška5
STZZPStroje a zařízení zpracovatelských provozůzkouška4
 
6. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
SENHKSenzorické hodnocení kvalityzkouška4
TELA2Technologické laboratoře IIzápočet2
TEZOZTechnologie zpracování ovoce a zeleninyzkouška4
 
Skupiny předmětů pro celý plán
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů volitelných
BIREVBiologie révy vinnézkouška5
BOTA2Botanika IIzkouška6
DENDBDendrologie (bc.)zkouška5
ENOLOEnologiezkouška5
CHEOBChemie organická a biochemiezkouška6
KVETBKvětinářství (bc.)zkouška5
PEDOLPedologiezkouška6
PRIVCPrincipy vinařské chemiezkouška3
SKLH2Sklepní hospodářství IIzápočet2
VINMEVinohradnická mechanizacezkouška4
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů volitelných
CHEAAChemie anorganická a analytickázkouška6
MIKROMikrobiologiezkouška6
ODARVOdrůdová agrotechnika révy vinnézkouška5
OCZR1Ochrana zahradnických rostlin Izkouška6
PEDOLPedologiezkouška6
SKLVYSkleníková výrobazkouška5
SKLH1Sklepní hospodářství Izápočet2
SPEMESpeciální mechanizacezkouška5
SPEROSpeciální rostlinyzkouška5
TECPVTechnika pro vinařstvízkouška4
TECSVTechnologie speciálních vínzkouška4
VYZHNVýživa a hnojenízkouška6

 
Více informací ZDE.
 
PŘEPNOUT NA KOMBINOVANOU FORMU