Absolventi bakalářských studijních programů získávají titul bakalář (Bc.), v případě navazujících magisterských studijních programů titul inženýr (Ing.).

Organizace studia prezenční formy (denní):

 • Studijní bakalářský program Zahradnické Inženýrství (ZI)
  • 1. ročník v Brně, ostatní v Lednici
 • Studijní bakalářský program Realizace a správa zeleně (RSZ) – specializace Zahradní a krajinářské realizace (ZKR)
  • 1. a 2. ročník v Brně, ostatní v Lednici
 • Studijní bakalářský program Krajinářská architektura (KA)
  • 1. a 2. ročník v Brně, ostatní v Lednici
 • Studijní bakalářský program Floristická tvorba (FT)
  • všechny ročníky v Lednici
 • Studijní magisterský program Zahradnické inženýrství (ZI)
  • všechny ročníky v Lednici
 • Studijní magisterský program Zahradní a krajinářská architektura (ZaKA)
  • všechny ročníky v Lednici
 • Studijní program Realizace a správa zeleně (RSZ)
  • všechny ročníky v Lednici

 

Organizace studia kombinované formy (dálkové):

 • Studijní bakalářský program Zahradnické Inženýrství (ZI)
  • všechny ročníky v Lednici
 • Studijní bakalářský program Realizace a správa zeleně (RSZ) – specializace Správa zeleně (SZ)
  • všechny ročníky v Lednici


Organizace této formy je založena na blokových konzultacích, praktických cvičeních a samostudiu

Zahradnická fakulta MENDELU se sídlem v Lednici nabízí také doktorské studium programů Zahradnictví, Krajinářská architektura, Horticulture a European Horticulture. Předpokladem studia v doktorském studijním programu je absolvování vysokoškolského magisterského studijního programu. Standardní délka doktorského studijního programu je 4 roky a uskutečňuje se prezenční nebo kombinovanou formou. Vedením doktorandů jsou pověřováni habilitovaní docenti a profesoři fakulty. Studium končí složením rigorózní zkoušky a obhájením doktorské disertační práce. Absolvent získává titul doktor (Ph.D.).