Zahradnická fakulta MENDELU se sídlem v Lednici zahájila samostatnou výchovu vysokoškolských odborníků 1. září 1985. Vychovala již několik generací zahradnických inženýrů a zahradních architektů v celé šíři zahradnického oboru.

Na fakultě se uskutečňuje strukturované bakalářské, magisterské a doktorské studium v denní i kombinované formě v kreditním systému ECTS. Studium zde uplatňuje moderní pedagogické a didaktické prvky, vyvíjející se pro současné potřeby a požadavky praxe. Těží z rozvinuté spolupráce s odbornými školami, ústavy a předními odborníky domácími i zahraničními.

Pro výuku jsou k dispozici účelově zařízené objekty (skleníky subtropických a tropických rostlin, laboratoře, sklepní hospodářství, sortimenty okrasných a užitkových rostlin, sady, vinice) nejen přímo v areálu, ale využívá se i vědecko-výzkumné pracoviště fakulty Mendeleum či jedinečný zámecký park a krajina Lednicko-valtického areálu, který je považován za nejrozsáhlejší celek komponované krajiny v Evropě a v roce 1996 byl zapsán do Seznamu míst světového dědictví UNESCO.

Studenti mají k dispozici studovny, knihovny, PC učebny, herbářovnu, skleníky a sortimenty, a další prostory, které jsou jim přístupné až do pozdních nočních hodin prostřednictvím studentských karet ISIC propojených s Univerzitním informačním systémem.

Posluchači studující na Zahradnické fakultě mohou být ubytováni v Brně na Tauferových a Kohoutových kolejích, v Lednici pak na Kolejích Petra Bezruče a na Zámečku. Klíčem pro přidělení ubytovacího dekretu je dojezdová vzdálenost.

                                                                                              
Průvodce prváka

Vyplň přihlášku

Tematické zahrady