Nejlepší poster na "AGROSYM 2017" pochází ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

2. 11. 2017
V rámci VIII. International Agriculture Symposium "AGROSYM 2017", které se konalo v Bosně a Hercegovině, získal významné ocenění akademický pracovník ZF MENDELU.   

Doc. Jiří Sochor (Ústav vinohradnictví a vinařství ZF MENDELU) zde vystoupil s posterovou prezentací „The study of the content of polyphenolic compounds in natural wine“ v kategorii „Plant protection and food safety“. 

Vědecká komise vyhodnotila jeho poster a výstup jako nejlepší ve své kategorii, kde byla konkurence 260 posterů. 

Celkově bylo na této konferenci odprezentováno v 7 kategoriích více jak 1300 příspěvků z oblasti zemědělství od vědců z 85 zemí světa.

Autorovi srdečně blahopřejeme! 

Více aktualit

Všechny aktuality