Obecné informace

Zahradnická fakulta MENDELU se sídlem v Lednici zahájila samostatnou výchovu vysokoškolských odborníků 1. září 1985. Vychovala již několik generací zahradnických inženýrů a zahradních architektů v celé šíři zahradnického oboru.

Na fakultě se uskutečňuje strukturované bakalářské, magisterské a doktorské studium v denní i kombinované formě v kreditním systému ECTS. Studium zde uplatňuje moderní pedagogické a didaktické prvky, vyvíjející se pro současné potřeby a požadavky praxe. Těží z rozvinuté spolupráce s odbornými školami, ústavy a předními odborníky domácími i zahraničními.

Pro výuku jsou k dispozici účelově zařízené objekty (skleníky subtropických a tropických rostlin, laboratoře, sklepní hospodářství, sortimenty okrasných a užitkových rostlin, sady, vinice) nejen přímo v areálu, ale využívá se i vědecko-výzkumné pracoviště fakulty Mendeleum či jedinečný zámecký park a krajina Lednicko-valtického areálu, který je považován za nejrozsáhlejší celek komponované krajiny v Evropě a v roce 1996 byl zapsán do Seznamu míst světového dědictví UNESCO.

Studenti mají k dispozici studovny, knihovny, PC učebny, herbářovnu, skleníky a sortimenty, a další prostory, které jsou jim přístupné až do pozdních nočních hodin prostřednictvím studentských karet ISIC propojených s Univerzitním informačním systémem.

Posluchači studující na Zahradnické fakultě mohou být ubytováni v Brně na Tauferových a Kohoutových kolejích, v Lednici pak na Kolejích Petra Bezruče a na Zámečku. Klíčem pro přidělení ubytovacího dekretu je dojezdová vzdálenost.

 

PODEJ PŘIHLÁŠKU

 

APPLY NOW

 

Organizace studia:

Bakalářské studium (titul Bc.) – 3 roky studia / Krajinářská architektura (titul Bc.) – 4 roky studia
Navazující magisterské studium (titul Ing.) – 2 roky studia
Doktorské studium (titul Ph.D.) – 4 roky studia

Místem studia je ve všech případech Lednice s výjimkou:

 • Zahradnictví – 1. ročník v Brně
 • Vinohradnictví a vinařství – 1. ročník v Brně
 • Zpracovatelské technologie a kvalita potravin – 1. ročník v Brně
 • Krajinářská architektura – 1. a 2. ročník v Brně
 • Zahradní a krajinářské realizace – 1. a 2. ročník v Brně

Podmínky přijímacího řízení II. kolo - prodloužení do 24. 8. 2021

Vyhláška děkana č.9/2021 - II. kolo přijímacího řízení - prodloužení termínu podání přihlášky ke studiu do 24. 8. 2021 (s výjimkou bakalářského studijního programu Krajinářská architektura)

 


Důležité - obecné - informace

Důležité – obecné – informace

 • Uvedené informace jsou přebrány z platných podmínek přijetí k bakalářskému a navazujícímu studiu na Zahradnickou fakultu v akademickém roce 2021/2022.
 • Všechny termíny a další podmínky specifikované v podmínkách přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu jsou závazné a jejich nesplnění může mít za důsledek zastavení přijímacího řízení.
 • Termín podání přihlášky:
  • Bakalářské studia: nejpozději do 24. 08. 2021 (přihláška ke studiu):
   • Neplatí pro bakalářská studijní program Krajinářská architektura (zde již bylo přijímací řízení uzavřeno)
   • Elektronická přihláška – do 24. 08. 2021;
   • Vytištěná, podepsaná, včetně povinných příloh – do 24. 08. 2021.
  • Navazující magisterská studia: nejpozději do 24. 08. 2021:
   • Elektronická přihláška – do 24. 08. 2021;
   • Vytištěná, podepsaná, včetně povinných příloh – do 24. 08. 2021.
 • Poplatek: 450 Kč:
  • Bakalářské studijní programy: Zahradnické inženýrství, Floristická tvorba, Realizace a správa zeleně (poplatek musí být uhrazen nejpozději do 24. 08. 2021).
  • Navazující magisterské studijní programy: Zahradnické inženýrství, Realizace a správa zeleně (poplatek musí být uhrazen nejpozději do 24. 08. 2021).
 • Poplatek 550 Kč:
  • Navazující magisterský studijní program Krajinářská architektura (poplatek musí být uhrazen nejpozději do 24. 08. 2021).
 • Povinné přílohy (dokumenty) přihlášky:
  • Bakalářská studia:
   • Maturitní vysvědčení – úředně ověřená kopie!!!
   • Údaje o prospěchu uchazeče musí být potvrzené ředitelstvím školy (razítko a podpis)!!!
  • Navazující magisterské studium:
   • Úředně ověřená kopie bakalářského/ magisterského diplomu!!!
  • Zahraniční uchazeči/ uchazeči se zahraničním vzděláním (neplatí pro uchazeče slovenské státní příslušnosti):
   • Doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na minimální úrovni B2.
   • Notářsky ověřený výpis známek za středoškolské studium a jejich ověřený překlad provedený soudním překladatelem (pouze pro uchazeče v bakalářském studiu).
   • Úředně ověřená kopie nostrifikační doložky o uznání středoškolského / vysokoškolského vzdělání.
   • Úředně ověřenou kopii zahraničního diplomu (pouze pro uchazeče v navazujícím magisterském studiu).

Podpora uchazečů se specifickými potřebami


 

PODEJ PŘIHLÁŠKU

 

APPLY NOW

 

 


Podmínky přijímacího řízení - NEPLATNÉ