O studiu oboru

Studiem čtyřletého bakalářského stupně získá absolvent nejnižší vysokoškolské vzdělání. Student bakalářského stupně je seznámen se základními teoretickými a vybranými profilovými disciplínami v oblasti zahradní a krajinářské architektury.

Uplatnění absolventa

Absolventi se mohou uplatnit v nižším managementu zahradní a krajinářské tvorby – například v realizacích a údržbě vegetačních prvků.

Profilové předměty 

Botanika pro ZAKA I
Dendrologie I
Dějiny umění I
Krajinné plánování I pro ZKA
Materiály a konstrukce I
                       Použití rostlin I
Teorie a vývoj zahradní architektury I
Urbanismus
Zahradně architektonická tvorba I
Zakládání a údržba zeleně I

Navazující studium

Po ukončení bakalářského studia může absolvent pokračovat v magisterském studiu stejného zaměření.

Přijímací řízení

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: 31. března 2018
Termín vyhodnocení přijímacího řízení: 25. června 2018

Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Kritéria pro zařazení do přijímacího řízení:

  • řádně vyplněná, vytištěná a podepsaná přihláška
  • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a potvrzené výsledky studia na střední škole
  • uhrazení správního poplatku

Kritéria pro stanovení pořadí přijímaných uchazečů:

  • průměrný prospěch za 3,5 roku studia na střední škole – maximální počet bodů je 100
  • průměrný prospěch za maturitní zkoušku - maximální počet bodů je 100

O přijetí rozhodne pořadí, na kterém se uchazeč umístí.

Nejvyšší počet přijímaných studentů je 60 v prezenční formě.