První místo v soutěži diplomových prací pro absolventku ZF MENDELU

5. 12. 2016 - Ing. Markéta Flekalová, Ph.D.

Pavla Kratochvílová, absolventka oboru Zahradní a krajinářská architektura, získala 1. místo v kategorii diplomových prací v Soutěži diplomových prací se vztahem k životnímu prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji, kterou každoročně pořádají Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání a Jihomoravský kraj.

Absolventka Pavla Kratochvílová přebírá cenu

Absolventka Pavla Kratochvílová přebírá cenu

Práce na téma Krajinářská studie vybraného území (vedoucí Ing. Markéta Flekalová, Ph.D.) uspěla mezi 20 přihlášenými pracemi ze 6 univerzit. Práce představuje fenomén nové divočiny s takovou precizností a šíří záběru, že má spíše podobu monografie připravené k vydání. Výsledný návrh řešení modelového území pod Hády v severovýchodní části města Brna vychází z celkového vyhodnocení krajinářských analýz, rozsáhlého dotazníkového šetření i teoretických analýz. Návrh si klade za cíl zejména zlepšit prostupnost a rekreační náplň území. Ke konkrétnímu řešení je pak vybrán prostor bývalého odkaliště Hády. Zde je navržena přeměna na lesopark, jehož kompozice využívá prvky nové divočiny.

Celkové výsledky soutěže na www.lipka.cz. Album fotografií ze slavnostního vyhlášení výsledků na facebooku Lipky. Rozhovor s vítězkou vyšel v Brněnském deníku