PROJEKTY OP VVV: MENDELOVA UNIVERZITA CHCE SVÉ ABSOLVENTY PŘIPRAVOVAT DO PRAXE

2. 7. 2018 - PR (sif)

Další projekty podpořené z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, které bychom vám rádi představili, realizuje Mendelova univerzita v Brně. Projekty Konkurenceschopný absolvent a Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně byly podpořeny z tzv. čtyřvýzvy.

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/projekty-op-vvv-mendelova-univerzita-chce-sve-absolventy


 S využitím informace na webu MŠMT