Podmínky pro druhý termín přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020(.pdf příloha)

 

Bakalářský studijní program Zahradnické inženýrství

Obor Zahradnictví

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: 16. srpna 2019
Termín přijímacího řízení: 27. srpna 2019

Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Kritéria pro zařazení do přijímacího řízení:

  • řádně vyplněná, vytištěná a podepsaná přihláška
  • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a potvrzené výsledky studia na střední šklole
  • uhrazení správního poplatku

Kritéria pro stanovení pořadí přijímaných uchazečů:

   • průměrný prospěch za 3,5 roku studia na střední škole – maximální počet bodů je 100
   • průměrný prospěch za maturitní zkoušku – maximální počet bodů je 100

O přijetí rozhodne pořadí, na kterém se uchazeč umístí.

Nejvyšší počet přijímaných studentů je 40 prezenční, 40 kombinovaná forma.

Obor Vinohradnictví a vinařství

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu:  16. srpna 2019
Termín přijímacího řízení:  27. srpna 2019

Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Kritéria pro zařazení do přijímacího řízení:

 • řádně vyplněná, vytištěná a podepsaná přihláška
 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a potvrzené výsledky studia na střední šklole
 • uhrazení správního poplatku

Kritéria pro stanovení pořadí přijímaných uchazečů:

 • průměrný prospěch za 3,5 roku studia na střední škole – maximální počet bodů je 100
 • průměrný prospěch za maturitní zkoušku – maximální počet bodů je 100

O přijetí rozhodne pořadí, na kterém se uchazeč umístí.

Nejvyšší počet přijímaných studentů je 30 prezenční, 30 kombinovaná forma.

 

Obor Jakost rostlinných potravinových zdrojů (Nově: Zpracovatelské technologie a kvalita potravin)

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu:  16. srpna 2019
Termín přijímacího řízení:  27. srpna 2019

Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Kritéria pro zařazení do přijímacího řízení:

 • řádně vyplněná, vytištěná a podepsaná přihláška
 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a potvrzené výsledky studia na střední šklole
 • uhrazení správního poplatku

Kritéria pro stanovení pořadí přijímaných uchazečů:

 • průměrný prospěch za 3,5 roku studia na střední škole – maximální počet bodů je 100
 • průměrný prospěch za maturitní zkoušku – maximální počet bodů je 100

O přijetí rozhodne pořadí, na kterém se uchazeč umístí.

Nejvyšší počet přijímaných studentů je 30.

 

Bakalářský studijní program Krajinářská architektura

Obor Zahradní a krajinářská architektura (Nově: Krajinářská architektura)

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: 9. srpna 2019

Termín konání přijímacích zkoušek: 26. -  28. srpna 2019. Uchazeči budou informováni o konkrétním termínu přijímací zkoušky vložením pozvánky do úložiště dokumentů ve své agendě e-přihlášky.

Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Kritéria pro zařazení do přijímacího řízení:

 • řádně vyplněná, vytištěná a podepsaná přihláška
 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a potvrzené výsledky studia na střední škole
 • uhrazení správního poplatku

Kritéria pro stanovení pořadí přijímaných uchazečů:

Na základě přijímací zkoušky, která je složena z talentové zkoušky a ústního pohovoru:

Talentová zkouška se skládá z:

 • kresba zátiší s hlavou - maximálně 20 bodů
 • kresba z představy - maximálně 20 bodů
 • kresba z plenéru - maximálně 20 bodů

Ústní pohovor je zaměřen na ověření zájmu o obor a na celkový přehled uchazeče:

 • ze všeobecných znalostí výtvarné kultury
 • ze znalostí biologie na úrovni středoškolského studia: morfologie a anatomie rostlin, fyziologie rostlin, dědičnost a proměnlivost rostlin, systematika rostlin, základní typy rostlinných společenstev v naší krajině, ekologie, životní prostředí aj.

Předmětem hodnocení je kulturní povědomí i vystupování uchazeče.

Ústní pohovor se skládá z:

 • hodnocení všeobecných znalostí výtvarné kultury - maximálně 20 bodů
 • hodnocení znalostí biologie - maximálně 60 bodů
 • verbálního projevu u komise - maximálně 20 bodů

O přijetí rozhodne pořadí, na kterém se uchazeč umístí, a to na základě získaných bodů u přijímací zkoušky (maximální počet je 160 bodů). 

Nejvyšší počet přijímaných studentů je 40 v prezenční formě.

 

 

Bakalářský studijní program Realizace a správa zeleně

Obor Zahradní a krajinářské realizace

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu:  16. srpna 2019
Termín přijímacího řízení:  27. srpna 2019

Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Kritéria pro zařazení do přijímacího řízení:

 • řádně vyplněná, vytištěná a podepsaná přihláška
 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a potvrzené výsledky studia na střední šklole
 • uhrazení správního poplatku

Kritéria pro stanovení pořadí přijímaných uchazečů:

 • průměrný prospěch za 3,5 roku studia na střední škole – maximální počet bodů je 100
 • průměrný prospěch za maturitní zkoušku – maximální počet bodů je 100

O přijetí rozhodne pořadí, na kterém se uchazeč umístí.

Nejvyšší počet přijímaných studentů je 30.

Obor Správa zeleně

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu:  16. srpna 2019
Termín přijímacího řízení:  27. srpna 2019

Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Kritéria pro zařazení do přijímacího řízení:

 • řádně vyplněná, vytištěná a podepsaná přihláška
 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a potvrzené výsledky studia na střední šklole
 • uhrazení správního poplatku

Kritéria pro stanovení pořadí přijímaných uchazečů:

 • průměrný prospěch za 3,5 roku studia na střední škole – maximální počet bodů je 100
 • průměrný prospěch za maturitní zkoušku – maximální počet bodů je 100

O přijetí rozhodne pořadí, na kterém se uchazeč umístí.

Nejvyšší počet přijímaných studentů do kombinované formy studia je 30.

 

Bakalářský studijní program Floristická tvorba

Obor Floristická tvorba

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu:  16. srpna 2019
Termín přijímacího řízení:  27. srpna 2019

Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Kritéria pro zařazení do přijímacího řízení:

 • řádně vyplněná, vytištěná a podepsaná přihláška
 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a potvrzené výsledky studia na střední šklole
 • uhrazení správního poplatku

Kritéria pro stanovení pořadí přijímaných uchazečů:

 • průměrný prospěch za 3,5 roku studia na střední škole – maximální počet bodů je 100
 • průměrný prospěch za maturitní zkoušku – maximální počet bodů je 100

O přijetí rozhodne pořadí, na kterém se uchazeč umístí.

Nejvyšší počet přijímaných studentů je 30.

 

CHCI SI PODAT PŘIHLÁŠKU!

 

Chcete
studovat na
ZF MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět